Her dilde olduğu gibi İngilizcede de birçok kelime birden fazla anlam taşıma özelliğine sahiptir. Bir kelimenin hangi anlama sahip olduğunu öğrenmenin en kestirme ve en etkin yöntemi, kontekste bakmak. Kontekst söz konusu kelimenin etrafındaki kelimelerden oluşmaktadır. Kontekste baktığımızda kelimenin hangi bağlamda kullanıldığını anlamak daha kolaydır. Kelimenin hangi bağlamda kullanıldığını algılarsan anlamını da ona göre yorumlayabilirsin.