Edebiyat ve Medya

Edebiyat ve Medya İlişkisi

25 Haziran 2016 admin 0

19. yüzyılın ikinci yarısında, gazeteciliğin televizyonla birlikte gücünü hissettirmeye başlamasıyla bu alanı bilimsel inceleme ve araştırmalara konu alma gereği ortaya çıktı. Bilindiği gibi “medya” sözü […]

Freud ve Edebiyat

Sigmund Freud ve Edebiyat

11 Haziran 2016 admin 1

Freud edebi metni rüyaya benzetir ve bu nedenle de rüya yorumlama ilkeleriyle edebiyata yaklaşır. Ona göre rüya, bilinçsiz, aslen müstehcen arzuların doyuma ulaşmasıdır. Bunlar “rüya […]

edebiyatta feminizm, feminist edebiyat

Edebiyatta Feminizm Üzerine

11 Haziran 2016 admin 0

Feminist edebiyat bilimi teriminin doğuşu, 20. yüzyılın ikinci yarısında, 1960’larda, başlamış bir sosyal ve politik harekete uzanır. Bugün artık postfeminist sayılan bir döneme girmiştir. 20. […]

hermeneutik yorumlamacılık

Edebiyatta Hermeneutik (Yorumlamacılık)

11 Haziran 2016 admin 0

Batı edebiyat biliminde bir açıklama kuramı olan yorumlamacılık için kullanılan “Hermeneutik” terimi, tarih, felsefe ve edebiyat alanlarında birbirinden az çok farklı anlamlardadır. Yunanca “hermeneuein”, “hermenéia”, […]

edebiyat terimleri sözlüğü

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

4 Haziran 2016 admin 0

Edebiyat terimleri sözlüğünde, edebiyat bilimi kapsamında sıkça bahsedilen birçok terim, alfabetik sırayla ve özgün dillerindeki karşılıkları verilerek açıklanmaktadır. Sayfa içerisinde CTRL+F tuşuyla arama yapabilirsiniz. A […]

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp Kimdir?

30 Mayıs 2016 admin 1

 Ziya Gökalp (1876-1924) Türkçülük düşüncesini sistemleştiren ve Cumhuriyet döneminde düşün ve siyaset alanında önemli etkileri olan sosyolog ve düşünür. Gökalp, Diyarbakır‘da doğdu; İstanbul’da öldü. İlk […]

edebiyatta postmodernizm

Edebiyatta Postmodernizm

25 Mayıs 2016 admin 0

Edebiyatta postmodernizm akımının ortaya çıkışı, Türk edebiyatında postmodernizm, postmodern yazarlar ve incelemeler. “Postmodern“, “modern sonrası”, yani modernden sonra gelen demek. 20. yüzyılın edebiyatına, henüz ad […]

romantizm, romantizm akımı

Edebiyatta Romantizm

24 Mayıs 2016 admin 0

Edebiyatta romantizm akımı, romantizm akımının ortaya çıkışı, romantizmin temsilcileri, Alman romantizmi ve romantiklerin devlet, sanat, edebiyat, din ve yaşam üzerine düşünceleri. Akılcılığa tepki olarak Avrupa’da […]

çocuklar ve edebiyat, çocuk edebiyatı

Çocuklar ve Edebiyat

22 Mayıs 2016 admin 0

Çocuk edebiyatı, daha çok 2-14 yaşları arasındaki çocukların gereksinimlerini karşılayan edebiyat alanı; çocuk yazınıdır. Çocuk edebiyatı deyimi, çocukluk döneminde bulunanların duygu, düşünce ve düşlerine yönelik […]