Çocuklarda Hırsızlık

Çocuklarda Hırsızlık

Çocuklarda hırsızlık sorunu, bu sorunun üstesinden gelmek için öğretmen ve velilerin yapabilecekleri üzerine. Çalma, başkasının malını gizlice alma; hırsızlık etme, aşırma olarak tanımlanır.

Çocuktaki alma isteği ile çalma isteğini birbirinden ayırmak gerekiyor. 3-4 yaşlarındaki çocuklar, kendilerinin olmadığını, almamaları gerektiğini bildikleri halde hoşlarına giden bir oyuncağı, bir eşyayı alma isteklerine karşı koyamıyorlar. 5-8 yaşlarındaki çocuklar arasında, annelerinin mutfaktaki bozuk paralarını aşıranlara rastlanıyor. Bu yaşlardaki öğrencilerden kimilerinin, okulda arkadaşlarının çok hoşlandıkları renkli kalemlerini, silgilerini aşırdıkları da bir gerçektir.

Çocukta Çalma / Hırsızlık İsteğinin Nedenleri

Çocuğun çalmaya yönelmesinin önemli nedenlerinden biri, başıboş bırakılmış, belli kurallara alıştırılmamış olmasıdır. İkinci bir neden, sevgi yoksunluğudur. Çocuk, bu yoksunluğun yarattığı boşluğu, bilinçdışı savunma mekanizmalarını işleterek, çaldığı eşya ya da parayla doldurmaya yönelebiliyor. Çocuk, sevgi ve ilgisini kendisinden esirgeyen anne babasından, arkadaşından, öğretmeninden öç almak, onları uğraştırmak amacıyla da bir şeyler çalabiliyor. Ancak, yaptığı davranıştan suçluluk duyduğunda, çalma olayının bir biçimde görülmesini sağlıyor ve sonuçta alacağı cezayla suçluluk duygusunun verdiği acıyı hafifletmeye çalışıyor.

Çocuk Hırsızlığıyla Karşılaşıldığında

Çalma olaylarıyla karşılaşıldığında ilk koşul, çocuğa soğukkanlılıkla yaklaşmaktır. Ona sakin ve kararlı bir biçimde, yaptığı işin yanlış olduğu açıklandıktan sonra, aşırdığı para, oyuncak ya da eşyayı sahibine vermesi sağlanmalıdır. Bu yanlış davranışı nedeniyle çocuk asla hırpalanmamalı, dayakla ya da başka yollarla cezalandırılmaya kalkışılmamalıdır. Ceza ve benzeri yaklaşımlar, fazla bir işe yaramadığı gibi, başka birçok olumsuzluklara da yol açıyor. Çünkü cezalandırma, çocuğun, sevilmediği biçimindeki inancını daha da pekiştiriyor. Etkili çare, bu akla, mantığa uygun yollarla sorunu çözmeye çalışmaktır. Çocuk, evdekilere benzer aşırmaları okulda da gerçekleştiriyor ve bunları yineliyorsa o zaman yapılacak şey, konuyu ruhsal sorun olarak ele almak ve bir uzman yardımıyla çözmeye çalışmaktır.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir