Çocuklarda Şizofreni

Çocuklarda Şizofreni

Çocuklarda şizofreni, çocukluk şizofrenisi (childhood schizophrenia), 5 yaşına dek zihinsel, toplumsal ve duygusal gelişimini normal biçimde sürdürüp, bu yaştan sonra bu yeteneklerinde bir gerileme gösteren çocuğun hastalığıdır.

Şizofreni daha çok, 15-35 yaşları arasında görülüyor. Bu hastalık, bilişsel ve duygusal işlev bozukluğu olarak niteleniyor. Hastalık belirtileri arasında sanrılar, sabuklamalar, dil ve iletişim bozuklukları, donuk davranışlar ile duygusal abartı ya da duygusal küntlük, düşünce ve konuşma akıcılığında kısıtlılık, amaca yönelik davranışları başlatamama biçiminde azaltılmış tepkiler başta geliyor. Çocuklarda bu olguların yüzde 54’ü ile yüzde 86’sını düşünce içeriği bozukluğu; erken başlayan şizofrenilerin yüzde 40’ı ile yüzde 80’ini de düşünce ve çağrışım yitimi oluşturuyor. 5 duyu ile ilgili sanrılar da görülmekle birlikte, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde en çok, işitsel sanrılara rastlanıyor. Şizofrenili çocukların yüzde 79’u ile yüzde 82’sinde düşmanca söylenen sözler, buyurma, çocuğa ilişkin görüş belirten sesler, tartışma biçimindeki işitsel sanrılar; yüzde 13 ile 46’sında da görsel sanrılar saptanmıştır.

Çocukluk şizofrenisi, yetişkinlik şizofrenisine benzemekle birlikte, çocuk şizofrenisinde sanrılara çok az rastlanıyor. Hastalıkta genetik bozukluklar etken ise de asıl, aile içi iletişim bozukluğunun önemli bir rolü olduğu görüşü yaygındır. Tedavi sırasında, ailenin hasta yanında kalması öneriliyor. Böylece çocukla uygun bir duygusal ilişki kurma biçimi oluşturulmaya, çocukta zorlanma yaratan durumlar azaltılmaya çalışılıyor. Çocuğun sinirsel, fizyolojik ve devimsel yeteneklerinin düzeltilmesi için de ilaç tedavisi uygulanıyor. Şizofrenili çocukların iyileştirilmesinde insan ilişkilerinin etkililiği söz konusu ise de bu, oldukça zordur. Aynı ilişki, çocuğun ailesiyle de kurulmalıdır. Çocukluk otizmi gibi, çocukluk şizofrenisinde de yeterli bilimsel bilgilere henüz ulaşılamamıştır.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir