Çocuklarda Yalan Alışkanlığı

çocuklarda yalan

Çocuklarda yalan söyleme alışkanlığı, çocukların yalan söylemesinin nedenleri ve doğru tepki biçimleri üzerine.

Yalan, gerçek olmadığının bilinmesine karşın, aldatmak amacıyla, doğru diye söylenen uydurma, asılsız söz, haber ya da ileri sürülen savdır. Ancak, çocuğun söylediği her yalan, bu tanıma girmediği için, davranış bozukluğu olarak nitelenmemelidir. Çocuğun içinde bulunduğu yaşın gelişim gerçeğinin gereği olan abartılı konuşmaları; bir özlemini dile getirmek amacıyla anlattığı gerçekdışı olay ya da olgular yalan kapsamında düşünülmemelidir. Çocuk o yaşlarda daha düşle gerçeği birbirinden ayıramıyor. Çocuğun korktuğu, zorda kaldığı, sıkıştığı için söylediklerini; kurnazca bir yaklaşımla yalanı kullanıp, giriştiği denemelerle yetişkinlerin eğilimlerini anlamak istemesini de yalan kapsamı dışında değerlendirmek gerekiyor. Bunlar “masum” yalanlardır.

Gerçeklik duygusunu geliştirmede, zihinsel ve ruhsal olgunlaşmada geri kalmış çocuk ve ergenler de yalan söyleyebiliyor. Onun için, anne babalar ve öğretmenler, çocuk ve ergenin söylediği yalanın kaynağını araştırmadan, onları yalancılıkla suçlamaktan kaçınmalıdırlar. Çocuk ve ergeni güvenmeme, korkma, utanma, anne babanın yalan söylediğine tanık olma gibi nedenler de yalan söylemeye yöneltebiliyor. Çocuğuna kendisiyle görüşmek üzere kapısını çalan kişiye “Evde yok.” dedirten babanın, çocuğunun da yakın ve uzak gelecekte yalan söylama olasılığı vardır. Anneyle babanın birbirine yalan söylediklerine tanık olunca da çocuk ve genç, doğrulukla, dürüstlükle tanışmada ve bunları içselleştirmede güçlük çekiyor; ileri yaşlarda topluma karşı davranışlarında, bu yerleşmiş yalanı vazgeçilmez bir araç olarak kullanıyor ve suça sapıyor. Çocuk ve ergende, giderek yetişkinde yalancılığı önlemek için alınabilecek en iyi önlem, özellikle anne babanın, çocukla güvene dayalı, sıcak, dürüst ilişkiler kurup sürdürmesidir. Çocuğu korkutarak, utandırarak eğitmeye kalkmak gibi uygulamalardan uzak durulmalıdır. Baskı yapmayan, korkutmayan, gözdağı vermeyen, anlayan, içten seven, yalandan dolandan uzak anne babanın çocukları, ilerde de kolay kolay yalan söylemiyorlar.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir