Döngüsel Tepki ve Birincil, İkincil, Üçüncül Döngüsel Tepkiler

Döngüsel Tepki, birincil döngüsel tepki, ikincil döngüsel tepki, üçüncül döngüsel tepki

Döngüsel tepki nedir? Birincil, ikincil, üçüncül döngüsel tepki ve Piaget.

Döngüsel Tepki

Bilişsel gelişim kuramına göre, bebeğin başlangıçta rastlantı sonucu keşfettiği istenilir olayları yinelemeyi öğrenme süreci; döngüsel hareket. Bu süreçte ödül ya da güdülenme olmasa da davranış, kendini yineleyebiliyor. Örneğin, bebek, memeden kesildikten sonra da emme devinimini sürdürüyor. 2. Blumer’in ortak davranış kuramına göre, insanların birbirini taklit ettikleri ve birbirinin düzeylerini yükselttikleri görüşü. Buna göre, birisinin heyecan davranışı, bir başkasının heyecan davranışını artıran bir uyarı etkisi yapıyor.

Birincil Döngüsel Tepki

Piaget’ye göre, bebeğin en ilkel, refleks içermeyen yinelemeli davranışları. Örneğin, yaşamın ilk aylarında bebek, elini bir daha, bir daha ağzına götürmeye çalışıyor. Bu tepkiler, etkili bir amaca yönelik davranışa yol açmasa da hedef olan açlığın yatıştırılması ile elini emmeye çalışma eylemi arasında ilkel bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

İkincil Döngüsel Tepki

Piaget’ye göre, duyusal-devimsel evreye rastlayan dördüncü, beşinci aylarda ortaya çıkan ve bebeğin nesneleri kullanmaya yönelik devinim yinelemeleri. Bebek, geçmişte sonuç veren devinimleri yineliyor; ama bunları yeni durumun gereksinimleriyle eşgüdümleyemiyor.

Üçüncül Döngüsel Tepki

Piaget’ye göre, genellikle ikinci yaşa girişle başlayan ve çocuğun var olan şemalarını yeni durumlara uygun ve yaratıcı bir biçimde değiştirme çabaları. Çocuğun bu davranışları, istenen bir hedefe ulaşmak için yeni şemalar geliştirmesi bakımından, önceki davranışlarından farklıdır.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir