Eğitim Neden Gereklidir?

Eğitim neden gereklidir?

Eğitim nedir? Eğitim neden gerekli ve önemlidir? Eğitime neden ihtiyaç duyarız? Bu soruları, eğitim bilimleri ve eğitim tarihini aynı potada eriterek yanıtlamaya çalıştım.

Sürekli ya da geçici olarak eğitimle uğraşan anne, baba, usta, öğretmen, profesör gibi kişilerden bir bölümünün bilinçsiz ya da az çok bilinçli; bir bölümünün ise tam bir bilinçle izledikleri birtakım amaçlara eğitim denir. Bu kişiler, bu amaçların kimisini kendi deneyimlerinden, toplumun gelenek ve göreneklerinden çıkarıyor; kimisini de dünyanın ve kendi toplumlarının düşünürlerinin bu konuda ortaya koydukları düşünceler ile öğretim programlarında yer alan eğitim amaçlarından öğreniyorlar.

Bilincine varılmamış olan eğitim amaçları, içinde yaşanılan sınıf, din, meslek ya da ulustan, farkında olmaksızın etkilenerek içselleştirilen toplum kuralları ya da normlarından eğitimle ilgili olanlardır. Bunlar, eğitimi dolaylı olarak etkiliyor; çoğu kez, bilinçli amaçlar kadar güçlü oluyor; arada bir de onlarla çelişiyor. Örgün eğitim kurumları bulunmayan toplumlarda, yalnızca bu tür amaçlar egemen oluyor. Örgün eğitimi tam olarak yaygınlaştıramamış toplumlarda ise bu amaçlar, çağdaş eğitimi zorlaştıran bir engel olarak varlık gösteriyor.

Çağdaş toplumlardaki eğitim amaçları, örgün ve yaygın eğitim için devletin, bilimin ya da meslek kuruluşlarının saptadığı açık seçik, bilinçli eğitim amaçlarıdır. Bunlar, ülkenin siyasal yönetimine, zamanın temel görüşlerine göre bir ölçüde değişebiliyor. Sayılamayacak kadar çok ve değişik olsalar da bunların içinden eğitimin değişmez amaçları saptanabiliyor.

Eğitimin zamana ve topluma göre değişmeyen amacı, bireyde istenen davranış değişimini sağlamaktır. İstenen davranış değişikliklerinin neler olacağı ise her toplumun kendi değer yargıları ve ulusal amaçları doğrultusunda belirleniyor. Bu davranış değişiklikleri, evrensel düzeyde bilgi, beceri ve tutum diye üç kümede toplanıyor.

Eğitim amaçlarını bilinçli olarak saptama gereği, genellikle toplumun bunalım dönemlerinde duyuluyor. Yürürlükteki toplumsal ve kültürel değerlere karşı önce kuşku doğuyor; sonra da bunların artık yetmediğine inanılıyor. Bu gereksinimi karşılamak için düşünürler, ortaya yeni birtakım amaçlar koyuyorlar. 19. yüzyıl sonuna dek düşünür ve eğitim kuramcılarının ileri sürdükleri eğitim amaçları, genellikle toplumların bağlı oldukları inanç ve felsefeye göre, zaman aşımı tanımayan uzun ömürlü ve hemen her topluma uyacak biçimdeki amaçlardı.

Toplumlar gelişip ilerledikçe ya da devrimler gerçekleştikçe önerilen yeni eğitim amaçları yürürlüğe girmeye başladı. Her iki durumda da eski amaçlara bağlı olan tutucularla yeni amaçları yaşama geçirmek isteyen ilericilerin güç dengesine göre bir başarı ortaya çıkıyordu. Çoğu kez de bu karşıt görüşler bir kenarda kalıyor; ortalama bir yol izleniyordu.

Bugün, demokratik toplumlarda eğitim amaçları bilinçli olarak partilerin; dinsel, ekonomik ve toplumsal kuruluşlar gibi toplumda eğitim ve eğitim kurumları üzerinde önemli etkisi olan kişi ve kurumların görüşlerinden yararlanılarak devletçe saptanıyor. Amaç saptamada eğitim kuramcı ve uygulamacıları, yer aldıkları kuruluşların etkililiği ve ileri sürdükleri görüşlerin bilimselliği ve evrenselliği ölçüsünde rol oynuyorlar. Eğitim bilimleri ve psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji gibi eğitim bilimlerine komşu olan bilimler geliştikçe, toplumda eğitim amaçlarını saptama, daha nesnel ve gerçekçi bir nitelik kazanıyor. Eğitim bilimleri, günümüzde her topluma uygun bilimsel ve akılcı eğitim amaçları saptamaya yardımcı olabilecek bir düzeye ulaşmıştır.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir