En İlginç Psikolojik Hastalıklar

ilginç psikolojik hastalıklar

En ilginç ve korkunç psikolojik hastalıkların kimi fizyolojik, kalıtımsal temelli kimi ise tamamen ruhsal durumla ilgili. Yaşamı zindana çevirebilecek, amansız psikolojik rahatsızlıklar.

Savaş Şoku – Çarpışma Yorgunluğu

savaş şoku, çarpışma yorgunluğu

Dört aşamalı savaş şoku. İlk aşamada kas titremesi, sıklıkla işeme gereksinimi duyma, yoğun susuzluk duygusu, iştahsızlığa yol açan yemek isteksizliği, kusma, terleme, vazomotor dengesizlik ve korkunun öteki belirtileri ortaya çıkıyor. İkinci aşamada, hafiflemiş ilk aşama belirtileri, yerlerini bir uyanıklığa, güç ve enerji duygusuna bırakıyor. Üçüncü aşamada, yorgunluk, uyuma güçlükleri, tedirginlik ve sürekli titremeler beliriyor. Dördüncü ve son aşamada ise duyumsamazlık, aşırı yoğunlaşma ve bellek sorunları, kaygı ya da ölümün yaklaştığı duygusu, kişisel güvenliğin göz ardı edilmesi; dahası, donukluğa yaklaşan bitkisel bir durum ortaya çıkıyor. Bunlar TSSR ve panik bozukluğunu çağrıştıran belirtilerdir.

Kibritle, Ateşle oynama, Yangın Çıkarma, Kundaklama Hastalığı

kibritle, ateşle oynama, yangın çıkarma

En çok, küçük çocuklarda ve biraz büyük okul çocuklarında rastlanan bir uyumsuzluk. Daha küçük çocuklarla ergenlerde ateşle oynamakla yangın çıkarmak, kundaklamak arasındaki sınır, oldukça zor belirleniyor. Yangın, her zaman bilinçli bir davranış olarak gerçekleştirilmiyor; bir duygusal gerilimin sonucunda çıkarıldığı da görülebiliyor. Çocukların, özdenetim yetersizliği nedeniyle yangın çıkardıkları da oluyor. Davranım bozukluğu geliştirmiş ya da suça yönelmiş ergenler, düşmanlık, öç alma ve saldırganlık duygusu ile de yangın çıkarıyorlar. Görüldüğü gibi bu konuda nedenler çeşitlidir. Onun için alınacak önlemler de bunlara bağlı olarak değişik olmalıdır.

Don Juan Karmaşası

Don Juan hastalığı, Don Juan karmaşası

Kadınların karşı koyamadığı ideal erkek tipi olduğunu sanan ve bu yolda tükenircesine çırpınan; gerçekte ise aşağılık karmaşasının etkisindeki kimselerde görülen bir bozukluk. Kimi psikologlar, bu tipin, Oedipus karmaşasını yozlaştırarak yansıttığını belirtiyorlar. Onlara göre Don Juanlar, her kadında kendi annesinin görüntüsünü, kopyasını bulma arayışı içindedirler. Aradıklarını hiçbir zaman bulamadıkları için de durmadan yeni serüvenlere atılıyorlar. Bunlar, bıraktıkları sevgililerinden öç aldıklarını sanıyorlar. Bununla, gerçekte bilinçdışı birikimlerinin etkisiyle kendi annelerinden öç almış oluyorlar. Evli bir kadını baştan çıkarmakla da onun kocasından ve gene bilinçdışının etkisiyle gerçekte kendi annelerinin kocasından; yani kendi babalarından hınçlarını çıkarıyorlar.

Bulimia Hastalığı, Fazla Yemek Yeme Bozukluğu

bulimia

(bulimia) Zaman zaman yinelenen aşırı yemek yeme durumu; bulimiya Hasta, yeme bunalımı sırasında denetimden çıkıyor. Bunalımdan sonra ise kilo almaktan korunmak için bir süre ya hiç yemek yemiyor ya da türlü yöntemlerle yediklerini çıkarmaya çalışıyor. Açlık duygusu olmadan, sürekli yemek yeme sonucu hasta, şişmanlıyor. Şişmanlık, çok kez ergenin olumlu benlik geliştirmesine ve arkadaşlarıyla uyumlu birlikteliğine engel oluşturuyor. Kimi genç kızlar, cinsel kimliğini reddetme nedeniyle aşırı şişmanlayarak, bilinçdışında bedeninin cinsel çekiciliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyorlar. Bu hastaların iyileştirilmesinde, bilişsel tedavi yararlı oluyor.

Sevecenlik İtkisi

sevecenlik itkisi

Bebeklerin doğdukları andan başlayarak kucağa alınmaya tepki göstermeleri nedeniyle birçok psikologun doğuştan geldiğini kabul ettiği sevecenlik gösterme ve sevecenlik duygusunu alma itkisi; şefkat dürtüsü, sevecenlik dürtüsü. Soğuk ve mekanik davranışla karşılaşan çocuklar, genellikle mutsuzluk; dahası acı çekme belirtileri gösteriyorlar. Freud ise çocuğun annesine ya da onun yerini alan kişiye bağlanmasının nedenini, bu kişilerin, onun temel gereksinimlerini karşılamaları ile açıklamıştır. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda da örneğin, sarılacak bir annesi ya da anneye benzer yumuşak bir yapay anne bulamayan maymun yavrularında ağır depresyon belirtilerinin ortaya çıktığı görülmüştür.

Saç Yolma, Saç Koparma Takıntısı

saç yolma saç koparma trikotilomani

(trikotilomani) 1-2 yaşlarından başlayarak kendi saçlarını koparma ve başında saçsız bölge oluşturma. Kaşlarında, göğüslerinde ve koltuk altlarındaki kılları koparma alışkanlığı geliştirenlere de rastlanıyor. Uyumsuzluk ve huzursuzluk belirtilerinden biri olan bu davranışa annenin ayrılığı, çocuktan uzak duruşunun sonucu olarak çocuğun duygusal gelişiminin engellenmesi ve kardeş kıskançlığı yol açıyor. Bu çocuklar, duygusal gerilimlerini dışa vuramamaları nedeniyle kendilerinde oluşan saldırganlık dürtülerini kendilerine yöneltiyorlar. Bu durum, daha büyük çocuk ve gençlerde, daha önemli ruhsal bozuklukların belirtisi olarak ortaya çıkabiliyor. Az rastlanan ve özellikle kızlarda görülen saç yolma, nedene uygun bir tedaviyle iyileştirilebiliyor.

Çalma Hastalığı Kleptomania

çalma hastalığı kleptomania

Hiçbir nesnel gereksinimi olmamasına karşın, kişinin çalma zorunluluğu duyması ve kendini çalmaktan alıkoyamaması; kleptomani, hırsızlık deliliği, dürtüsel denetim bozukluğu. Bu kişinin çaldığı şey parasal değer taşımıyor; kişinin, çaldığı şeye gereksinimi olmuyor. Kişi, çaldığı şeyi genellikle atıyor, gizlice yerine koyuyor, başkalarına veriyor ya da saklıyor. Ufak tefek nesneleri gizlice almaktan kendini alamama biçiminde ortaya çıkan bu dürtüsel denetim bozukluğu, kişiye çalma eylemi öncesinde artan gerilim duyguları yaşatıyor. Bu tür çalmalar, tutum bozukluğu ya da antisosyal kişilik bozukluğundan değil; bilinçdışı savunma mekanizmalarından kaynaklanıyor. Bu eylemler, uzun uzun tasarlanarak ya da başkalarından yardım alınarak da yapılmıyor.

Sürü Psikolojisi

sürü psikolojisi

Bireylerin yalnızca duygusal durumlarına dayanarak ortak davranışlar gösterme eğilimleri; güruh psikolojisi; sürü ruhbilimi. Gösteri, bombalama, linç etme ve benzerleri, bu psikolojinin etkisiyle de yapılıyor. Güruh üyeleri, grubun desteğini aldıklarında, özellikle saldırganlık ve yıkıcılık duygularını denetleyemiyorlar. Bu konuda, ortaya konulmuş olan çeşitli açıklamalar vardır. Bunlara göre, normal koşullarda yasaya, düzene saygılı yurttaşlar, kalabalığın anonimliği nedeniyle sorumluluğun ortadan kalkması; “herkes aynı şeyi yapıyor” izlenimi; yaşamın öteki alanlarından kaynaklanan engellenme duygularını açığa vurma olanağını bulma gibi nedenlerle bu tür olumsuz tepkilere karışıyorlar.

Huntington Koresi

Huntington Koresi

4p numaralı kromozomdaki bir başat genin, 40’lı yaşlarda ortaya çıkardığı ilerlemeli, baskın bir bozukluk. Bu hastalık, kişinin görünüşüne, giyim kuşamına dikkat etmemesine, kişiliğinde değişikliklere, algı ve dikkatinde yetersizliklere, belleğinde bozukluklara, öfke patlamaları yaşamasına, çöküntüye girme sonucu intihar etmesine yol açıyor. Tanı için en önemli ipucu, vücudun organlarında tik biçimindeki istenç dışı titreme davranışıdır. Yüz buruşturma, dudak şapırdatma ve küfürlü sözler söyleme, hastalığın öbür belirleyici özellikleridir. 12-16 yıl süren hastalığın sonunda bunama ortaya çıkıyor. Tedavisi olmayan bu hastalık, ölümle son buluyor.

Sinestezi

Kokuları duyma, sesleri tatma hastalığı. Daha önce Beybut’ta ele alınan bu hastalığı görmek için başlıktaki bağlantıya gidiniz.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir