Php ve Ajax İle Wikipedia Uygulaması

Php ve Ajax Jquery ile Wikipedia hızlı arama uygulaması yapalım. Bir text kutusuna yazılan her harf için başlangıç harfleriyle uyumlu Wikipedia’da yer alan başlıkları listeleyelim. Örnekte, kullanıcı “bey” yazdığında “Bey”, “Beyaz”, “Beyin”, “Beyoğlu” gibi Wiki başlıkları görünecek. Bunun için iki adet dosya kullanacağım. Biri Ajax ile verileri gönderen wiki-demo.php dosyası diğeri gönderilen verilere göre Wikipedia Opensearch’tan arama yapıp başlıkları ayrıştıran wikile.php dosyası.

wiki-demo.php dosyasını oluşturmakla işe başlayalım.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.js"></script>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.2.6/jquery.min.js"></script>
<title>Wikipedia Ajax ve PHP Demosu - Beybut.com</title>
<style>
.inner {
height: 150px; 
overflow: auto;	
}
</style>

</head>

<body>
<script>
function wikim() {

  $.ajax({

    type: 'GET',

    url: 'wikile.php',

    data: 'degerim=' + escape($('#degerim').val()),

    success: function(result) {

      $('#inner').html(result);

    },

    error: function() {

      

    }

  });

}
 </script>

<h1>Beybut - Ajax ve Php ile Wikipedia Başlık Araması - Demo</h1>
<h3><strong>Aşağıdaki kutucuğa birkaç harf yazınız. Örneğin: bey</strong></h3>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 <p>Wikipedia Başlıklarında Ara: </p>
 <p>
 <input name="degerim" type="text" id="degerim" onkeyup="wikim();" size="45" />
 </p>
</form><div id="inner" class="inner"></div>
</body>
</html>

Burada, Ajax yardımıyla, degerim isimli kutucuğa yazı yazılırken, klavye tuşundan elimizi çektiğimizde, wikile.php dosyasına veri gönderen bir yapı oluşturduk.

wikile.php dosyası için kaynak kodlarımız şöyle:

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
error_reporting(0);
function mb_ucwords($str)
{
  return mb_convert_case($str, MB_CASE_TITLE, 'UTF-8');
}
function unicode_to_text($unicode){ 
  
  return preg_replace("/\\\u([0-9A-F]{4})/ie", "iconv('utf-16', 'utf-8', hex2str(\"$1\"))", $unicode);
   
}

function hex2str($hex) { 

  $r = ''; 
  for ($i = 0; $i < strlen($hex) - 1; $i += 2) 
  $r .= chr(hexdec($hex[$i] . $hex[$i + 1])); 
  return $r; 
  
} $neyi=trim($_GET["degerim"]);
//$neyi = mb_strtolower($neyi, 'UTF-8');

$neyi=str_replace('%','\\',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u011f','ğ',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u011e','Ğ',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u0131','ı',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u0130','İ',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00f6','ö',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00d6','Ö',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00fc','ü',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00dc','Ü',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u015f','ş',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u015e','Ş',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00e7','ç',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00c7','Ç',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00c9','É',$neyi);
	
	
	$neyi=str_replace('\u00e0','á',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00e1','à',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00e2','â',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00e9','é',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00e8','è',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00ea','è',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00ee','î',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00e7','ç',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00c0','Á',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00c1','À',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00c2','Â',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00c9','É',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00c8','È',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00ca','Ê',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00ce','Î',$neyi);
	$neyi=str_replace('\u00c7','Ç',$neyi);//echo $neyi;
$x=file_get_contents('http://tr.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&search='.$neyi);

$x1=explode('",["',$x);
$x1=$x1[1];

$x2=explode('","',$x1);
$say=substr_count($x1,'","');
$i=0;
echo 'Wikipedia Bağlantıları: ';

while ($i<=$say) {
	
	$sonucum=$x2[$i];
	$sonucum=str_replace('"]]','',$sonucum);
	$sonucum=trim($sonucum);
	//$sonucum=json_decode($sonucum);
	//$sonucum = unicode_to_text($sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u011f','ğ',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u011e','Ğ',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u0131','ı',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u0130','İ',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00f6','ö',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00d6','Ö',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00fc','ü',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00dc','Ü',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u015f','ş',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u015e','Ş',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00e7','ç',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00c7','Ç',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00c9','É',$sonucum);
	
	
	$sonucum=str_replace('\u00e0','á',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00e1','à',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00e2','â',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00e9','é',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00e8','è',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00ea','è',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00ee','î',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00e7','ç',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00c0','Á',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00c1','À',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00c2','Â',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00c9','É',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00c8','È',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00ca','Ê',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00ce','Î',$sonucum);
	$sonucum=str_replace('\u00c7','Ç',$sonucum);
	
	

$sonucumara=$sonucum;
$sonucumara=str_replace(' ','_',$sonucumara);
$sonucumara=urlencode($sonucumara);
	
	
	
if (strlen($sonucum)>=2) {	

if (stristr($sonucum, "[")){

} else {
	
	if (stristr($sonucumara, "https")){


} else {
	if (strlen($sonucum)<=25) {
echo '<li><a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/'.urldecode($sonucumara).'" title="'.$sonucum.' için Wiki bağlantısı" target="_blank">'.$sonucum.'</a></li>';	
	}
}
	

}
}
$i++;	
}

?>

wiki-demo.php’de Ajaxla çağrılan (Get metodu ile) veriyi file_get_contents fonksiyonuyla Wikipedia Open Search’ta arattık. Gelen verileri düzenleyerek liste biçiminde, kullanıcımıza gösterdik.

Hepsi bu kadar!

Demo Projeyi İndir (wikipedia.rar)