İyi Bir Öğretmenin Özellikleri

İyi bir öğretmen, öğrenciyi odak almasıyla, geleneksel anlayışa sahip olan öğretmenden, aşağıda belirtilen nitelikleriyle ayrılıyor.

Öğrenciyi odak alan öğretmen neler yapıyor? Bu öğretmen, öğrencileriyle birlikte şunları gerçekleştiriyor:

Öğrencileri yeni durumlara alıştırıyor. Bunun için öğretim yılı başında öğrencilerle birlikte, yapacakları dersin amaçlarını, yaşamdaki yerini belirliyor. Dersi hangi konular; deney, gözlem, gezi, araştırma, inceleme ve benzerleriyle amacına ulaştıracağını kararlaştırıyor. Konuların en iyi nasıl öğrenilebileceğini, düzenli ve verimli çalışma yollarını belirliyor. Derste hangi kaynak, kitap, kişi ve kurumlardan nasıl yararlanacağını saptıyor. Sınıf, ev ve dönem ödevlerinin neler olacağını, ne zaman ve nasıl yapılacağını kararlaştırıyor.

Her öğrencinin kişisel gelişimini sağlayan bir öğrenim ortamı hazırlıyor. Sınıfta ve sınıf dışında ilişkilerin sevgi ve saygıya dayandırılacağını; herkesin düşünce ve duygularını içtenlikle ortaya koyabileceğini; ayırım gözetilmeksizin her öğrencinin değerli bir varlık olarak görüleceğini öğrencilerine duyuruyor. Her öğrencisinin kendini geliştirmesi, kendi kararlarını kendisinin vermesi ve bu kararlarının sorumluluğunu taşıması için yardımcı olacağını bildiriyor.

Ders konularından çok, öğrencilerin kişilik gelişimine önem veriyor. Ders konularının öğrenilmesi çabalarına, öğrencinin kişilik gelişimine katkısı olan birer etkinlik olarak bakıyor. Ders içi ve ders dışı eğitici grupsal etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve değer yargılarını, toplumsal ilişkilerdeki güçlü ve eksik yanlarını tanımalarına ve bu konulardaki eksiklerini gidermelerine yardımcı oluyor.

Öğrencilerini gözlemlemeye, incelemeye ve tanımaya özen gösteriyor. Öğrencilerini her ortamda gözlemliyor. Öğrencilerin bir daldaki başarısına ya da başarısızlığına bakarak ona ilişkin bir yargıda bulunmuyor. Değişik alanlara ilişkin başarı durumlarını inceliyor. Bu yaklaşımla onların ilgi alanları, tutumları, değer duyguları, çalışma alışkanlıkları, toplumsal ilişki biçimleri gibi özelliklerini tanıyor. Belirlediği sonuçları, öğrencileriyle paylaşıyor ve o andaki durum olarak öğrenci gelişim dosyasına geçiriyor. Görevini öğrencilerin davranışlarını pek çok etkenin belirlediği bilinci ile sürdürüyor.

Öğrencilerinin derse ilişkin sorunlarının yanı sıra başka sorunlarına da eğiliyor. Öğrencilerinin sorunlarıyla yakından ilgilenerek onların özgüvenlerini ve özsaygılarını güçlendirmeye çalışıyor. Duygusal sorunlarını çözüme kavuşturmalarına yardımcı olmakla onların başarılarının önündeki önemli bir engeli kaldırmış oluyor.

Özel yardıma gereksinimi olan öğrencilerle ilgileniyor. Özel yardımı gereksinen öğrencilerin okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden; burada sorun çözülemezse daha üst kurumlardan yardım almaları için gerekli girişimlerde bulunuyor.

Her fırsatta öğrencilerinin aileleriyle görüşüyor. Öğrencilerini kendilerine tanıtmak amacıyla onları tanımada ve sorunlarını çözmelerine yardım etmede anne babalardan da yeterince yararlanma gereğini duyuyor.

Sınav sonuçlarını, öğrencilerin yalnızca yetenek ve başarılarını saptamaya yarayan veriler olarak değil; onların kişisel gereksinimlerini ve karşılaştıkları engelleri tanımaya yarayan veriler olarak da değerlendiriyor. Öğrenci başarılarının yalnızca sonuçlarıyla ilgilenmiyor; o sonuçların alınmasına yol açan nedenlere de eğiliyor. Her öğrenciyi, onların sahip olduğu olanakları, bireysel özellikleri de göz önünde tutarak değerlendiriyor.

Dersiyle ilgili eğitsel ve mesleksel rehberlik de yapıyor. Okulda meslek rehberliğini en ekonomik biçimde, dal öğretmenlerinin yapabileceği bilincini taşıyor. Öğrencilerinin, dersiyle ilgili mesleklerin konusu ve etkinlik alanı, gerektirdiği yetenek ve ilgiler, eğitimi, çalışma koşulları, iş olanakları ve sağladığı kazanç konularında bilgilenmelerini sağlıyor. Bununla meslek tanıtımının yanı sıra, öğrencilerin okudukları konularla yaşam arasındaki bağları da kurmuş oluyor.

Rehberlik ve psikolojik danışma görevlileriyle işbirliğine ve onlardan yararlanmaya önem veriyor. Okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeniyle sürekli iş birliği yapıyor. Onlarla bilgi alışverişinde bulunarak öğrencilerinin sorunlarını ağırlaşmadan çözmeye çalışıyor. Böylece “öğretmenin rehberlik programındaki yerinin yaşamsal olduğunu” da kanıtlamış oluyor.