Panax Ginseng

Panax ginseng‘in faydalı olduğu kanserler şöyledir: Akciğer, beyin, böbrek, kalınbağırsak, karaciğer, lösemi, malign melanom, mide, kemik, prostat ve yumurtalık. Ayrıca (baş-boyun, kalınbağırsak, karaciğer, mide ve pankreas) kanserlerine karşı koruyucu.

Diğer isimleri Asian ginseng, Chinese ginseng, Korean ginseng, Japanese ginseng‘tir. Ginseng kelimesi, Çince ‘Jean Sheng’ kelimesinden gelmekte olup, erkek bitki anlamını taşımaktadır; çünkü bitkinin tedavi için kullanılan kök ve rizomları insan vücuduna benzemektedir. Panax kelimesi de tam iyileşme anlamına gelmekte olup panax ginseng’in vücudun bütün kısımlarını iyileştirdiğine inanılmaktadır.

Panax ginseng, dünyada yaygın olarak kullanılan bitkisel ürünlerin başında gelmektedir. Çeşitli kalitede ürünler bulunmaktadır. En kaliteli ürün Kore’nin ‘kırmızı ginseng‘idir. En güçlü ürün 4-5 yaşındaki bitkilerin hasat edilmesiyle elde edilmektedir.

Yapılan çalışmalarda iltihap giderici etki gösterdiği, antioksidan olduğu, kanser hücrelerini öldürdüğü, sinir iletimini iyileştirdiği ve bağışıklık sistemi üzerine olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Yan etkilerinin de oldukça düşük olduğu gözlenmiştir. Genel olarak halsizlik ve yorgunluk yakınmalarının giderilmesinde, dikkati artırmada, şeker hastalığında, AIDS, ağrı, seksüel bozukluk, vücuda güç ve kuvvet vermede yararlı olduğuna inanılmaktadır.

Hücresel farklılaşmayı sağlaması, kimyasal ve iltihabi karsinojenlerin etkilerini azaltması, antioksidasyon, hücre ölümünün uyarılması, hücre çoğalmasının engellenmesi, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi ile kansere karşı etkinliği vardır.

ginseng bitkisi
ginseng bitkisi

Ginseng tüketimi olan toplumlarda baş-boyun, mide, karaciğer, pankreas ve kalınbağırsak kanserlerinin görülme sıklığı belirgin azalmaktadır.

Kalınbağırsak, mide, karaciğer, böbrek, prostat, lösemi, akciğer, beyin, malign melanom, yumurtalık ve kemik gibi çeşitli organların kanserlerinde etkili olduğu laboratuvar ve hayvan çalışmalarında saptanmıştır.

İlaç direncini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca tümör hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından tanınmasını artırmaktadır. Deneysel prostat kanseri yapılmış hayvanlarda tek başına kanserin büyümesini engellediği gibi kanser ilaçlarıyla veya radyoterapi ile birlikte güvenle kullanıldığı ve tıbbi tedavinin etkisini artırdığı gösterilmiştir.

Mide kanseri hücrelerinde mitomisin C isimli ilacın birikmesini ve kanser hücresini öldürücü etkisini artırdığı gösterilmiştir. Hayvan çalışmalarında doksorubisin gibi ilaçların kalp üzerine olan yan etkilerini azalttığı, siklofosfamid isimli ilaçtan 24 saat sonra verildiğinde tedavi yanıtını ve başarısını artırdığı saptanmıştır.

Panax ginseng meme kanseri hücrelerini öldürmekte ve tamoksifen isimli ilacın meme kanseri hücrelerini öldürücü etkisini artırmaktadır. Jinekolojik (vulva, vajina, rahim, rahim ağzı ve yumurtalık) veya karaciğer-safra yolları kanseri nedeni ile kemoterapi alan hastalara günde 3000 mg ginseng verilmesiyle 12 hafta sonra zihinsel ve fiziksel kapasitelerinde artış olduğu saptanmıştır. 1455 hastalık bir klinik çalışmada meme kanseri nedeni ile tedavi görmüş hastalardan ginseng kullananların yaşam sürelerinin ve yaşam kalitelerinin daha iyi olduğu, kansere bağlı ölüm riskinin azaltıldığı gösterilmiştir.

Çalışmalarda radyoterapinin yan etkilerini antioksidan özelliğinin yanı sıra bağışıklık sistemini düzenleyerek azalttığı gösterilmiştir. Çalışmalar heyecan verici olup devam etmektedir. İlaç metabolizmasında önemli rol oynayan enzimler üzerine pek etkileri bulunmamaktadır. Yan etkileri nadirdir.

Panax Ginseng Kullanım Şekli: 200-600 mg standardize edilmiş ekstrakt veya 1-2 gram/gün ham bitkisel ürün olarak kullanılması önerilmektedir.

Panax Ginseng için Uyarılar, Yan Etkileri, Zararları:

  • Yüksek dozlarda kullanılması halinde, kan şekerini düşürücü ilaçların etkisini artırabilir. Meme ağrısı, menopoz sonrası vajinal kanama, adet kanamasının fazla olması, depresyonu olanlarda manik atak olması, tansiyon yüksekliği, sinirlilik, hızlı konuşma, gözbebeğinde genişleme gibi yan etkiler bildirilmiştir.
  • Özellikle aşırı yüksek dozları (3 gram/gün gibi) ile birlikte kafein içeren ürünlerin alınması ile yan etkiler şiddetli olmaktadır.
  • Kemoterapi ile birlikte kullanılabilir. Fakat özellikle kanamaya meyil yaratması nedeni ile dikkatli olunmalı ve bu konuda hekime bilgi verilmelidir.
  • Pıhtılaşmayı bozan ilaçlar ile birlikte alındığında tehlikeli olabilir.