Mürekkep Lekesi Testi (Rorschach Test)

Mürekkep lekesi testi çözebileceğiniz online kaynaklar, mürekkep lekesi testinin tanımı ve Rorschach Herman hakkında.

Mürekkep Lekesi Testi Nedir?

(inkblot test) Başlıca aracı genellikle beyaz kâğıt üzerine basılmış (ara sıra renkli) kara mürekkep lekeleri olan bir psikoloji testi. Testi alan kimseye, bu lekelerin her birini dikkatle inceleyip, neye benzediğini söylemesi gerektiği açıklanıyor. Rorsch Testinde olduğu gibi, genellikle tepki türüne göre puanlanıyor.

(Rorschach Inkblot Test) İsviçreli psikiyatrist Herman Rorschach’ın geliştirdiği bakışımlı (simetrik), çoğu siyah-beyaz, kimisi de renkli ikircikli 15 mürekkep lekesinden oluşan yansıtmalı bir kişilik testi. Sistemli ve belli formatlı bir görüşme yöntemi olan testte kişiye mürekkep lekelerini neye benzettiği konusunda belli sorular soruluyor. Alınan yanıtlar, hareket, renk, bütünlük, ayrıntı, sıradan, sıra dışı, insan, hayvan, biçim açısından kümelendiriliyor; buna göre, testi alanın kişiliği bilişsellik, duygusallık, yaratıcılık, savunma mekanizmaları açısından yorumlanıyor. Bu test, kişinin yorum ve duygularını mürekkep lekeleri gibi görünürde bir anlam taşımayan uyaranlara yansıtması temeline dayanıyor. Hastanın kendi düşünce ve yorumlarına göre verdiği yanıtın yardımıyla onun algılama yeteneğini, zekâ düzeyini ve duygusal özelliklerini değerlendiriyor. Hastanın yanıtlarındaki ipuçlarından yararlanan bu alanın deneyimli uzmanı, hastanın derinlerdeki kişilik özelliklerini ve tepkilerinin anlamını ortaya çıkarıyor. Test, nesnelleştirme çabalarına karşın, yansıtma testlerinin öznelliğinden tümüyle kurtarılamamıştır. Yorumlamanın öznelliği, testi bilimsel geçerliği açısından kuşkulu duruma getirmiş olsa da testte kullanılan mürekkep lekesi, sokaktaki insan için psikolojinin simgesi olmuştur.

RORSCHACH Herman

(1884-1922) Kendi adıyla anılan mürekkep lekesi testi‘ni geliştiren İsviçreli psikiyatrist. Rorschach, Zürih’te doğdu; Herisau’da öldü. Bir resim öğretmeninin oğludur. 1912’de Zürih Üniversitesi’ni tıp doktoru olarak bitirdi. Münstelingen Akıl Hastanesi’nde görevli iken o dönemin ünlü psikitatristlerinden biri olan Eugen Bleuler’le üniversitede birlikte çalıştı ve 1912’de sanrılar üzerine hazırladığı teziyle psikiyatri uzmanı oldu. Bir yıl Rusya’da çalıştı. İsviçre’ye döndüğünde Herisau kanton akıl hastanesinde başhekim yardımcısı oldu. Ölünceye dek bu görevi sürdürdü. Bleuler ve Jung’un da etkisiyle psikanalize ilgi duydu ve 1919’da İsviçre Psikanaliz Derneği’nin kuruluşuna katılarak derneğin ikinci başkanlığına getirildi. Rorschach, psikanalizin yeni bir çığır açtığı dönemde bilimsel ve meslek yaşamına başlamıştı. Bilinçdışı duyguların, coşkuların ölçülüp ölçülemeyeceği konusuyla daha tıp öğrencisi iken ilgilenmişti. Rusya’dan döndükten sonra yerel dinsel topluluk önderlerinin kişilik yapıları üzerinde çalışırken, topladığı verilerin değerlendirilmesinde, belirli bir şeyi anlatmayan; ancak bir resmi andıran biçimlerin bir test aracı olarak kullanılabileceğini düşündü. Bu yaklaşımla rastgele 15 mürekkep lekesini kullanarak yaklaşık 300 ruh hastası ve 100 sağlıklı insan üzerinde deneyler yaptı. Bu çalışmalarının sonuçlarını, bugün kendi adıyla anılan test yöntemini sunduğu Psychodiagnostic (1921) (Ruhsal Bozukluklarda Tanı) adlı yapıtında topladı. Bu yapıt, sağlığında pek ilgi görmediyse de daha sonra psikolojide değerlendirme ve tanı koymada çok önemli bir araç durumuna geldi.

Online Mürekkep Lekesi (Rorschach Test) Çözebileceğiniz Kaynaklar:

Mynet Mürekkep Lekesi Testi

Onedio Testi

InkblotTest (İngilizce)

Theinkblot (İngilizce)

rorschach-inkblot-test.com (İngilizce)

stupidstuff.org (İngilizce)

rorschachinkblottest.com (İngilizce)