Psikodrama Teknikleri ve Çeşitleri

Psikodrama, genellikle insan ruhunun çatışmalarını, oyuncuların karşılıklı konuşma ve eylem ile anlatmaları; ruhsal oyun, ruhoyunsal boşalımdır.

Psikodramada hastanın, ortamındaki öteki kişilerle; onun ve başkalarının geçmişte oynadığı, gelecekte de oynayabileceği roller oynanarak özel kişiliği ve arınması ile ilgileniliyor. Bu uygulamada, altta yatan kendiliğinden anlatma sürecini gerçekleştirmeye elverişli teknikler geliştirilmiştir. Psikodrama en iyi, bir tedavi edici tiyatroda gerçekleştiriliyor. Ancak, sorunları öyle gerektiriyorsa, hastanın yaşadığı herhangi bir yerde de yapılabiliyor.

Psikodrama tekniklerinden biri, hastanın kendisini tanıması amacıyla uygulanıyor. Psikiyatrist, hastadan yaşamının bir parçası olan, özellikle içinde bulunduğu ana çatışmaları yaşamasını ve anlatmasını istiyor. İkinci bir psikodrama tekniği, kendi kendine konuşmak ya da eylemde bulunmaktır. Bu teknik, gerçek yaşamda eşi ile belli durumlarda yaşadığı; ama dile getirmediği gizli duygu ve düşünceleri yinelemek için kullanılıyor. Kendiliğinden, doğaçlama tekniği ile hasta, sorunlarına göre, doktorunun dikkatle seçtiği imgesel ya da yapay rolleri oynuyor. İletişimin en az düzeye inmiş olduğu hastalarda psikodrama ile yardımcı bir dünya ya da hastanın içinde işlev gördüğü bir dünya yaratılmaya çalışılıyor. Bu uygulama, hastanın psikotik dünyasını somutlaştıracak bir yardımcı benlik takımının kullanılmasını gerektiriyor. Bu yöntemle psikiyatrist, yardımcı dünyayı oluşturan yardımcı benlik takımından yararlanarak hastanın kendiliğinden davranışları aracılığı ile eylem oluşturuyor; ancak, gerçek arınma (catharsis), psikodramanın kendisi gelişirken gerçekleşiyor.

Psikodramanın çeşitleri bulunuyor. Bunlardan, drama (oyun) ile ruhsal çözümlemenin sentezi olan psikodramada bireyler üzerinde duruluyor. Sosyodramada gruplar üzerinde; fizyodramada beden üzerinde; aksiodramada da etik ve genel değerler üzerinde yoğunlaşılıyor. Hipnodrama, hipnoz ile dramanın birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Psikodans ve psikomüzik, müzik ve dansın drama ile kendiliğinden birleşmesi sonucu ortaya çıkıyor. Tedavi edici film tekniği ise bir filmin psikodrama ile sentezinin oluşturduğu bir drama çeşididir.J. L. Moreno’nun geliştirdiği bu teknikte, görüldüğü gibi, hasta (sorunlu kişi), tedavi edici, yardımcı tedavi edici, sahne ve seyirciler bulunuyor.