Girişkenlik Eğitimi

Girişkenlik Eğitimi

Girişkenlik eğitimi, bireye, kendini olduğu gibi anlatabilme, olumlu ve olumsuz duygularını iletebilme, kendisine ters gelen isteklere karşı koyabilme, karşısındakinden istekte bulunabilme becerisini; başka deyişle sağlıklı iletişim eksiklikleri olan kişinin sorun oluşturan davranışlarını ortadan kaldırarak ona, uygun davranışı kazandırma. Agorafobi, depresyon gibi bozukluklarda başarıyla uygulanan ve hastaya edilgin olmamayı; başkalarının ondan yararlanmasına, onu ezmesine ya da ona hükmetmesine göz yummamayı ( ki ezilmeye, hükmedilmeye göz yummak, çocukluklarında istismar edilmiş olanların tipik özelliğidir), kendi duygularını, kendi haklarını ortaya koymayı ve sorun durumlarıyla baş etmeyi öğreten girişkenlik eğitimi, bir bilişsel-davranışsal tedavi biçimidir. Girişkenlik, düşünce ve duyguların açık ve doğru anlatımıyla kişiler arası sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli bir davranıştır. Bu eğitim, kişide var olan gizilgücü geliştirme üzerine kuruluyor.

Wolpe’ın ortaya koyduğu girişkenlik eğitiminin temel tekniği ise karşıt koşullamadır (counter conditioning). Onun dışında bu eğitimde genellikle davranış biçimlendirme, geribildirim ve davranış provası gibi tekniklerden yararlanılıyor. Bilişsel-davranışsal tedavi tekniği ile girişkenlik eğitimi, altı aşamada gerçekleştiriliyor:

1) İlk görüşme gerçekleştiriliyor. Bununla, girişkenlik eğitiminin gerekli olup olmadığı saptanıyor. Bu amaçla sorun oluşturan davranış kişiyle tartışılıyor. Bunun yanı sıra, girişkenlik envanterlerinden de yararlanılıyor.

2) Girişkenlik eğitimini kişinin kabul etmesi sağlanıyor.

3) Kişinin, girişkenliğe özenmesine çalışılıyor. Kişiye olumlu, olumsuz davranışlar öğretiliyor. Tedavi uzmanıyla karşılıklı rol değişimiyle, sorun oluşturan davranış irdelenerek, davranış provası yapılıyor. Film, slayt aracılığıyla modelden öğrenme uygulanıyor. Kişi, bütün bu öğrendiklerini günlük yaşamına genellemeye başlıyor.

4) Yeniden bilişsel yapılanma (cognitive rest ructuring) sağlanmaya çalışılıyor. Kişiyi engelleyen düşünceler ortadan kaldırılıyor.

5) Eğitilenin, girişime hazır duruma gelmesi sağlanıyor. Geribildirimlerle girişken davranışın pekiştirilmesi sağlanıyor.

6) Eğitilene ev ödevleri veriliyor ve bu ödevler izleniyor.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir