İkirciklilik Nedir?

ikirciklilik

İkirciklilik, Karl Abraham’ın, libidinal dönemlerin evrimini nesne ilişkileri ışığında tanımlamada kullandığı terimlerden biridir.

İkirciklilik, aynı nesneyle ilişkili olarak karşıt eğilim, düşünce, duygu ya da tutumların var olması; özellikle aynı kişiye karşı, aynı anda hem sevgi hem de nefret duyulmasıdır. Normal koşullarda ikirciklilik, tümüyle bilinçli değildir. Eğer aşırı ölçüde ise hastalıklı olabiliyor. Anne babalar, aynı anda hem yetki hem sevgi kaynağı oldukları için, onlarla ilgili çatışan duygular daha güçlüdür. Evlenme, bir işe girme gibi durumlarda gözlemlenen kararsızlıklar, çoğu kez, en azından bir oranda bilinçsiz ikircikli duygulara dayanıyor.

İkircikliliği, aynı nesneye karışık duygular beslemeden ayırt etmeliyiz. İkirciklilik, karşıt duygusal tutumların, ortak bir kaynaktan geldiği ve birbirine bağlı olduğu bir duygusal tutumdur. Karışık duygular ise, nesnenin kusurlu yapısına ilişkin gerçekçi bir değerlendirmeye dayanabiliyor. Her türlü nevrotik çatışma, ikirciklilik yaratabiliyor. En belirgin durumu ise, ikircikliliğin iki yanını da bilinçte dengelemeye çalışan takınaklı nevrozlarda gözlemleniyor. Buna karşılık, öteki nevrozlarda ikircikliliğin şu ya da bu yanı, genellikle bastırılıyor. Ağzcıl dönemin ilk (emme) evresi, ikirciklilik öncesi diye adlandırılıyor. Ağızcıl dönemin ikinci (ısırma) evresinde ortaya çıkan ikirciklilik, dışkıl dönemde doruğa ulaşıyor; üretken dönemde sürerek gizil dönemden ve cinsel(genital) sevgi ilişkisi kurulunca ortadan kalkıyor. İkirciklilik sonrası evre, psikanalize göre, ruhsal-cinsel gelişimin, cinsel organların önceliği ve gerçek sevginin varlığı ile yaşanan doruk evresidir. Örneğin, ağızcıl dönemdeki yeme ve ısırma sürecinde olduğu gibi, nesnenin yok edildiği önceki evrelerin tersine, bu evrede doyuma ulaşma sürecinde sevgi, en azından, normal koşullarda nefret ya da yıkıcılık duygularıyla birleşmiyor. Bu evre, cinsel organlarda tam doyuma ulaşma (orgazm olma) yetisini gerektiriyor.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir