İstanbul’un Gerçek Fetih Tarihi

İstanbul fetih 1453

İstanbul 29 Mayıs 1453’te mi fethedildi? Osmanlıların fethi 11 Haziran’da kutladığını biliyor muydunuz? Peki gerçek tarih ne?

İstanbul’un fethi ile ilgili bildiğimiz ayrıntıların önemli bir kısmını Rum ve batılı tarihçilerin eserlerinden öğreniyoruz. İstanbul’un kuşatması ve fethi ile ilgili Türk tarihçilerin Fatih’in bu büyük zaferini en küçük ayrıntıları ile yazmaları beklenirdi. Ancak bu eserlerde çok az bilgi bulunduğu gibi, bazı hadiselerde karıştırılmış veya yanlış anlatılmıştır. Bunun en ilginç örneği İstanbul’un hangi gün fethedildiğidir.

Osmanlı ordusu 53 günlük bir kuşatmanın ardından, 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fetheder. Ancak bu fetih tarihi genellikle Türk tarihçilerde yoktur. İstanbul’un fethi ile ilgili bilgi veren o dönemde veya daha sonra yazılmış Os­manlı tarihlerine baktığımızda değişik tarihlerle karşılaşırız. Kimileri 13 Mart, 31 Mart, 1 Nisan gibi daha önceki tarihleri verirlerken, kimileri ise 28 Haziran, 6 Temmuz gibi 1, 1.5 ay sonranın tarihini verirler.

Tursun Bey : 28 Cemaziyelahir 857 (6 Temmuz 1453) İdris-i Bitlisi : 28 Cemaziyelahir 857 (6 Temmuz 1453) Oruç Bey: 21 Rebiülevvel 857 (1 Nisan 1453) Gelibolulu Mustafa Âlî: 21 Rebiülevvel 857 (1 Nisan 1453) Neşri Tarihi: 20 Cemaziyelahir 857 (28 Haziran 1453) Enverî: 20 Cemaziyelahir 857 (28 Haziran 1453) Hoca Saadeddin: 20 Cemaziyelahir 857 (28 Haziran 1453) Anonim Tevârih-i Âl-i Osmânlar (Giese neşri): 20 Rebiülevvel 857 (31 Mart 1453)

Lütfi Paşa: 20 Rebiülevvel 857 (31 Mart 1453) tarihini verirler. Müneccimbaşı Ahmed Dede: 21 Cemaziyelahir 857, bir başka rivayete göre ise 2 Rebiülevvel 857 (29 Haziran veya 13 Mart 1453) tarihini verir.

İşin en ilginci kuşatmaya katılan iki Türk tarihçiden Aşıkpaşazâde’nin gün ve ay vermemesi ve diğeri olan Tursun Bey’in ise 28 Cemaziyelahir 857 (6 Temmuz 1453) tarihini zikretmesidir.

Türk tarihçilerinden İbn Kemal ve Tacizâde Cafer Çelebi 20 Cemaziyelevvel 857 (29 Mayıs 1453) tarihini verir. Fetihten sonra Memlük Sultanı Melik Eşref İnal ve Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah’a gönderilen fetihnâmelerde de bu tarih 20 Cemaziyelevvel 857 (29 Mayıs 1453) vardır. Kuşatmada bulunmuş Rum ve batılı tarihçiler ise 29 Mayıs 1453 tarihini verirler. Ancak burada da bir sorun karşımıza çıkmaktadır. Bu tarihçilerin verdiği 29 Mayıs tarihi Jülyen takvimine göredir. 1582’de bu takvim bırakılarak, şimdi bütün dünyada kullanılan Gregoryen takvimine geçilmiştir. Bu yeni sisteme geçilirken takvime 10 günlük bir ilave yapılmıştır. Bu durumda İstanbul’un fethi 9 Haziran olmaktadır.

Daha da ilginç olan bir durum ise Osmanlılar’ın İstanbul’un fethini 11 Haziran’da kutlamalarıdır. 11 Haziran tarihinin nereden çıktığı anlaşılamamak­tadır. Yukarıda bahsettiğimiz Türk tarihçiler böyle bir tarihi vermezler. Rumi tarihe göre hesaplasalar, 16 Mayıs’ta kutlama yaparlardı. Acaba Rumi-Miladi hesaplaması yaparken, tarihi yanlış mı belirlediler?

Osmanlı’nın son döneminde, İttihat ve Terakki’nin iktidara gelmesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki önemli hadiseler kutlanmaya baş­landı. Hatta İttihatçılar, önceki dönemdekileri böyle kutlamalar yapmadıkları için suçladılar. 1914’te İstanbul’da çıkan gazetelerde bu kutlamalarla ilgili bilgi bulabiliyoruz. Le Monitour Oriental isimli gazete Osmanlılar’ın İstanbul’un fethini 11 Haziran’da büyük bir coşku ile kutlarken, Yunanlılar’ın ise büyük bir üzüntü ile aynı hadisenin mateminde olduğunu yazıyor.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir