Jean PIAGET Kimdir?

Jean Piaget

Jean PIAGET (1896 1980), gelişim psikolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan İsviçreli yapısalcı bilgin ve düşünür. Piaget, Neuchatel’de doğdu; Cenevre’de öldü.

Çocuk denecek yaşta zoolojiyle ilgilenmeye başladı. 15 yaşında bu alanda yaptığı çalışmalarla Avrupalı zoologlar arasında ün kazandı. 1918’de Neuchatel Üniversitesi’nde zooloji dalında doktorasını tamamladı. Aynı yerde felsefe öğrenimi yaptı. Bu arada psikolojiye yöneldi ve gördüğü biyoloji eğitimini, epistemolojiye duyduğu ilgiyle bütünleştirdi. Zürich’te Jung ve Bleuler’in öğrencisi olduktan sonra 1919’da Paris’e gitti ve Sorbonne’da iki yıl öğrenim gördü. Orada Alfred Binet Enstitüsü’nde ilkokul öğrencileri için okuma testleri hazırladı. Bu çalışmaları ve kendi çocukları üzerindeki gözlemleri, çocukların derslerde yaptığı hataların ratgele olmadığını; belli yaş dönemlerinde özgül hatalar yapıldığını ortaya çıkardı. Buradan, yetişkinliğe dek çocuğun, bir dizi zihinsel gelişim evresinden geçtiği sonucuna vardı.

1921’de Sorbonne’dan ayrılmadan önce bulgularını yayımlamaya başlayan Piaget, o yıl İsviçreye döndü ve Cenevre’deki J. J. Rousseau Enstitüsü’nün başına geçti. Orada çocuklardaki uslamlama süreçleri üzerinde çeşitli deney ve araştırmalarını sürdürdü. 1926-1929 yılları arasında Neuchâtel Üniversitesi’nde felsefe dersleri verdi. 1929’dan ölümüne derk Cenevre Üniversitesi’nde çocuk psikolojisi profesörü olarak çalıştı. 1955’te Cenevre’de Uluslararası Genetik Epistemoloji Merkezi’ni kurdu ve yöneciciliğini yürüttü. Piaget’ye göre çocuk, sürekli, kendi kafasındaki gerçeklik modelini yaratıyor ve onu yeniliyor. Böylece oluşturduğu basit kavramlar, her evrede daha yüksek kavram düzeylerinde bütünleşiyor. Piaget, özellikle Fransız antropolog Claude Levi-Strass’un yapısalcı görüşünden de etkilenerek sürdürdüğü araştırmalarının sonucunda bilişsel gelişimin her zaman aynı sırayı izleyen, kalıtsal olarak belirlenmiş olan dört evreden geçtiğini varsaydı. Çalışmalarını giderek, düşünmenin, düşünsel süreçlerin gelişimi üzerinde yoğunlaştıran Piaget, kendi kuramsal yaklaşımına bilginin ve düşünmenin gelişiminin incelenmesini dile getirmek amacıyla genetik epistemoloji (kalıtsal bilgibilim) adını verdi. Bilişsel gelişimin dört evresini bilişsel gelişim kuramı olarak sistemleştirdi. Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı, çocuk eğitiminin önemli ölçüde değişimine yol açtı. Öğretimde basit pekiştirme yöntemlerinin yeterli olmayacağı; belli kavramların özümsenebilmesi için bilişsel gelişimin belli bir aşamaya gelmiş olması gerektiği ortaya konuldu. Öğretmenin görevinin de yalnızca bilgi aktarmak olmadığı; çocuğa, dünyayı keşfetmesinde rehberlik etme işlevini de üstlenmesinin zorunlu olduğu anlaşıldı. Piaget, bunların dışında bir de Uluslar arası Genetik Epistemoloji Merkezi’nde 40 ciltlik bir bilimsel yayını yönetti; Fransız psikoloji bilgini Paul Fraisse’le deneysel psikoloji; ABD’li dilbilimci Chomsky’yle dil öğrenme üzerinde çalışmalar yaptı. Fizik, biyoloji, psikoloji, bilgibilim gibi alanlar arasında bir bireşim yapmakla uğraşan Piaget, 20. yüzyılın en büyük gelişim kuramcısı kabul ediliyor.

Başlıca eserleri:

Le langage et la pensée chez l’enfant, 1923 (Çocukta Dil ve Düşünce, 1938); Le Jugement et la raisonnement chez l’enfant, 1924 (Çocukta Hüküm ve Muhakeme, 1939); De la logique de l’enfant alalogique l’adolescent, 1955 (Çocuğun Mantığından Ergenin Mantığına); Mécanismes perceptifs, 1961 (Algı Mekanizmaları); Le structuralisme, 1968 (Yapısalcılık, 1982); L’epistémologie genetuque, 1970 (Genetik Epistemoloji: Çocukta Ruhsal ve Zihinsel Gelişme, 1984); Psychologie et epistemelogie, 1970 (Epistemoloji ve Psikoloji: Bir Bilgi Kuramına Doğru).

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

“Jean PIAGET Kimdir?” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir