Kaynakça

Eğitim, Psikoloji, Bilim Bölümü Kaynakçası

 1. Adler, Alfred. İnsan Tabiatını Tanıma. Çeviren: Ayda Yörükân. Tur Yayınları. Ankara, 1973
 2. – Aynı Yazar – Güç Çocuğun Eğitimi. Çeviren Nihal Önol. Varlık Yayınları. İstanbul, 1984
 3. – Aynı Yazar – Nevroz ve Sorunları. Çeviren: Ali Kılıçlıoğlu. Say Yayınları. İstanbul, 2004
 4. Akarsu, Bedia. Felsefe Terimleri Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara, 1975
 5. Akyüz, Yahya. Türk Eğitim Tarihi. 14. Baskı. Pegem A Yayıncılık. Ankara, 2009
 6. Alkan, Cevat. Eğitim Ortamları. A. Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları. Ankara, 1979
 7. Alper, Yusuf vd. Herkes İçin Psikiyatri. Gendaş Yayınları. İstanbul, 2001
 8. AnaBritanica. 22 cilt. Ana Yayıncılık. İstanbul, 1986
 9. Arkonaç, Oğuz. Açıklamalı Psikiyatri Sözlüğü. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul, 1999
 10. Arnold, Arnold. Çocuğunuz ve Oyun. Türkçesi: Rezzan Mahmudoğlu. Ece Yayınları, 1979
 11. Atatürk ve Eğitim. Türk Eğitim Derneği Yayınları. Ankara, 1981
 12. Atkinson, Rita L. vd. Psikolojiye Giriş. Çeviren: Yavuz Alogan. Arkadaş Yayınları. Ankara, 1999
 13. Aydoğmuş, K. vd. Ana Baba Okulu. 2. Basım. Remzi Kitabevi. İstanbul, 1990
 14. Ayer, A. J. vd. Algılama, Duyma ve Bilme. Derleme ve Çeviri: Vehbi Hacıkadiroğlu. Metis Yayınları. İstanbul, 1984
 15. Aytaç, Kemal. Avrupa Okul Sistemlerinin Demokratlaştırılması. Üçüncü Baskı. A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınlar. Ankara, 1985
 16. Bakırcıoğlu, Rasim. Ruh Sağlığı ve Rehberlik. Ankara, 1976
 17. – Aynı Yazar – Öğrenciyi Merkez Alan ve Almayan Öğretmen Tutumunun İlkokulda Öğrencinin Bağımsızlık Kazanmasına Etkisi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. A. Ü. Eğitim Fakültesi. Ankara,1981
 18. – Aynı Yazar – Meslekler Kılavuzu. Bakırcıoğlu Yayınları. Ankara,1987
 19. – Aynı Yazar – Çocuk Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları. Anı Yayıncılık. Ankara, 2002
 20. – Aynı Yazar – Ansiklopedik Psikoloji Sözlüğü. Anı Yayıncılık. Ankara, 2006
 21. – Aynı Yazar – Çocuk ve Ergende Ruh Sağlığı. Geliştirilmiş 4. Baskı. Anı Yayıncılık. Ankara, 2011
 22. – Aynı Yazar – Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Geliştirilmiş ve Gözden Geçirilmiş 7. Baskı. Anı Yayıncılık. Ankara, 2005
 23. – Aynı Yazar – “Türkiye’de Ruh Sağlığı” Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Blanço Denemesi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, 2006
 24. – Aynı Yazar – “Çağdaş Öğretmeni Ne Zaman Yetiştireceğiz?” Öğretmenlik Mesleği-Türkiye-Almanya ve Kıbrıs’ta Öğretmen Yetiştirme. CTB Yayınları. Ankara, 2000
 25. Baltacıoğlu, Ismayıl Hakkı. Pedagojide İhtilal. İstanbul, 1964
 26. Bauer, M. vd. Psikiyatri. 3. Yenilenmiş ve Genişletilmiş Baskı. Çeviren: Günsel Koptagel-İlal. Arkadaş Tıp Kitapları. İstanbul, 1985
 27. Bayraktaroğlu, Sinan. “Eğitim Öğretim Yanılgısı” Cumhuriyet. 10. 01. 2010
 28. Benson, Nigel C. Psikoloji. Çeviren: Aysun Yavuz. NTV Yayınları. İstanbul, 2011
 29. Bezmez, Serap; Richard Blakney; C. H. Brawn. Redhouse Yeni Elsözlüğü. SEV Matbaacılık ve Yayıncılık. İstanbul, 2000
 30. Binbaşıoğlu, Cavit. Özel Öğretim Yöntemleri. 6. Basım. Binbaşıoğlu Yayınevi. Ankara, 1988
 31. – Aynı Yazar – Türk Eğitim Düşüncesi Tarihi. Anı Yayıncılık. Ankara, 2005
 32. Özel Eğitim Konseyi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara, 1991
 33. Bloom, Benjamin. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çeviren: Durmuş Ali Özçelik. Milli Eğitim Yayınları. Ankara, 1979
 34. Brenner, Charles. Psikanalizin Temelleri. Çevirenler: Işık Savaşır-Yusuf Savaşır. Ankara Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Yayınları. Ankara, 1977
 35. Bruno, Frank J. Psikoloji Tarihine Giriş. Çeviren: Nesrin Hisli. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. İzmir, 1982
 36. Budak, Selçuk. Psikoloji Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları. Ankara, 2000
 37. Butler, Gillian; Freda McManus. Psikolojinin ABC’si. Çeviren: Zeliha İyidoğan Babayiğit. Kabalcı Yayınevi. İstanbul, 1998
 38. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. 24 cilt. Milliyet Yayınları. İstanbul, (?)
 39. Cansever, Gökçe. İçimdeki Ben. 2. Basım. Der Yayınları. İstanbul, 1981
 40. Cole, Luella; John J. B. Morgan. Çocukluk ve Gençlik Psikolojisi. İkinci Basılış. Çeviren: Belkıs Halim Vassaf . Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara, 1975
 41. Corman, Louis. Psikanaliz Açısından Çocuk Eğitimi. Türkçesi: Hüseyin Portakal. Cem Yayınevi. İstanbul, 1988
 42. Cramer, J. F.; G. S. Browne. Çağdaş Eğitim. Çeviren: A. Ferhan Oğuzkan. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara, 1974
 43. Cumhuriyet Dönemi Eğitimcileri. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu. Ankara, 1987
 44. Cüceloğlu, Doğan. İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi. İstanbul, 1991
 45. – Aynı Yazar – Başarıya Götüren Aile. Remzi Kitabevi. İstanbul, 2006
 46. Çağdaş Toplum Çağdaş Yaşam ve Özürlüler. Başbakanlık Özürlüler Dairesi Başkanlığı. Ankara, 1999
 47. Çağlar, Doğan. Geri Zekâlı Çocuklar ve Eğitimi. İkinci Basım. A. Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları Ankara, 1979
 48. Çilenti, Kâmuran. Eğitim Teknolojisi. Geliştirilmiş Baskı. Ankara, 1988
 49. Demirel, Özcan, Kâmile Ün. Eğitim Terimleri. Ankara, 1987
 50. Demir, Ömer; Mustafa Acar. Sosyal Bilimler Sözlüğü. 6. Baskı. Adres Yayınları. Ankara, 2005
 51. Demirtaş, Hasan; Hasan Güneş. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sözlüğü. Anı Yayıncılık. Ankara, 2002
 52. Devrimci Eğitim Şurası. TÖS Yayınları. Ankara, 1969.
 53. Dewey, John. Demokrasi ve Eğitim. Türkçesi: Salih Otaran. Başarı Kültür Yayınları. İstanbul, 1996
 54. Dinçmen, Kriton. Deskriptiv ve Dinamik Psikiyatri. Atlas Kitabevi. İstanbul, 1969
 55. – Aynı Yazar – Psikiyatri. Arion Yayınevi İstanbul, 2004
 56. Doksat, Neslim Güvendeğer. Çocuk Ruh Sağlığı. Som Kitap. İstanbul, 2011
 57. Dökmen, Üstün. İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayıncılık. İstanbul, 1994
 58. Drake, Raleigh M. Anormal Davranışlar Psikolojisi. Çeviren: Nezahat Arkun. İstanbul
 59. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. İstanbul, 1970
 60. Eğitim Ansiklopedisi. Ansiklopedi Yayınları. Ankara, 1966
 61. Eğitimde Laiklik. Türk Eğitim Derneği Yayınları. Ankarai 1990
 62. Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği Yayınları. Ankara, 1987
 63. Ekşi, Aysel. Çocuk, Genç, Ana Babalar. Bilgi Yayınevi. Ankara, 1990
 64. Enç, Mithat. Ruhbilim Terimleri Sözlüğü. Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş İkinci
 65. Baskı. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara, 1980
 66. – Aynı Yazar – Üstün Beyin Gücü. Eğitim Fakültesi Yayınları. Ankara, 1979
 67. Enç, Mithat vd. Özel Eğitime Giriş. A. Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları. Ankara, 1975
 68. Erdoğan, İrfan. Öğrenmenin Gücü. Alfa Yayınları. İstanbul, 2008
 69. Ergin, Akif. Eğitimde Etkili İletişim. 4. Baskı. Anı Yayıncılık Ankara, 2008
 70. Erikson, Erik H. İnsanın Sekiz Çağı. Çevirenler: T. Bedirhan Üstün-Vedat Şar. Birey ve Toplum Yayınları. Ankara, 1984
 71. Erkuş, Adnan. Psikolojik Terimler Sözlüğü. Doruk Yayınları. Ankara, 1994
 72. Ertürk, Selahattin. Eğitimde “Program” Geliştirme. Dördüncü Baskı. Ankara, 1982
 73. Evrim, Selmin. Psikoloji Açısından Şahsiyette Bir Buud Olarak İçedönüklük-Dışadönüklük (İntroversion-Extraversion) Sorunu Üzerine Bir Araştırma. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları. İstanbul, 1967
 74. Fancher, Raymond E. Ruhbilimin Öncüleri. Çeviren: Aziz Yardımlı. İdea Yayınları. İstanbul, 1979
 75. Fichter, J. Sosyoloji Nedir? Yenilenmiş ve Değiştirilmiş Baskı. Anı Yayıncılık. Ankara, 2002
 76. Fidan, Nurettin. Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara, 1986
 77. Foulquié, Paul. Pedagoji Sözlüğü. Türkçesi: Cenap Karakaya. Sosyal Yayınlar.İstanbul, 1994
 78. Frankl, Viktor E. İnsanın Anlam Arayışı. Çeviren: Selçuk Budak. Edesos Yayınevi. Ankara, 1991
 79. Freire, Paulo. Ezilenlerin Pedagojisi. Çeviren: Dilek Hattatoğlu. Ayrıntı Yayınevi. İstanbul, 1991
 80. Freud, Anna. Ego ve Savunma Mekanizmaları. Türkçesi: Yeşim Erim. Bağlam Yayınları. İstanbul, 1989
 81. Freud, Sigmund. Psikanaliz Üzerine Yeni Konferanslar . Çeviren: Ali Avni Öneş. İstanbul, 1962
 82. – Aynı Yazar – Rüyalar ve Yorumları. Çevirenler: Şizen Üstün-Galip Üstün. Varlık Yayınevi. İstanbul, 1972
 83. – Aynı Yazar – Psikanaliz Nedir ve Beş Konferans. Türkçesi: Kâmuran Şipal. Bozak Yayınları. İstanbul, 1975
 84. – Aynı Yazar – Psikanaliz ve Uygulama. Türkçesi: Muammer Sencer. Say Yayınları. İstanbul, 1983
 85. – Aynı Yazar – Düşlerin Yorumu 1. Çeviren: Emre Kapkın. Payel Yayınları. İstanbul, 1991
 86. Fromm, Erich. Çağımızın Özgürlük Sorunu. Çeviren: Bozkurt Güvenç. Özgür İnsan Yayınları. Ankara, 1971
 87. – Aynı Yazar – Hürriyetten Kaçış. Çeviren Ayda Yörükân. Tur Yayınları. Ankara, 1972
 88. – Aynı Yazar – Sevgi ve Şiddetin Kaynağı. Çeviren: Yurdanur Salman Payel Yayınevi. İstanbul, 1979
 89. – Aynı Yazar – Sahip Olmak ya da Olmak. Çeviren: Aydın Arıtan. Arıtan Yayınevi. İstanbul, 1982
 90. – Aynı Yazar – Kendini Savunan İnsan. Çeviren: Necla Arat. Say Kitap Pazarlama. İstanbul, 1982
 91. – Aynı Yazar – Sevme Sanatı 2. Baskı. Çeviren: Işıtan Gündüz. Say Kitap Pazarlama. İstanbul, 1982
 92. Gasset, Jose Ortega Y. Sevgi Üstüne. 3. Baskı. Çeviren: Yardanur Salman. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, 1999
 93. Geçtan, Engin. Çağdaş İnsanda Normaldışı Davranışlar. MayaYayıncılık. Ankara, 1981
 94. – Aynı Yazar – Varoluş ve Psikiyatri. Remzi Kitabevi. İstanbul, 1990
 95. – Aynı Yazar – İnsan Olmak. 18. Basım. Remzi Kitabevi. İstanbul, 1997
 96. – Aynı Yazar – Psikanaliz ve Sonrası. 11. Basım. Metis Yayınları. İstanbul, 2002
 97. Gellatly, Angus; Oscar Zarate. Zihin ve Beyin. 2. Baskı. NTV Yayınları. İstanbul, 2010
 98. Gençliğin Eğitimi ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği Yatınları. Ankara, 1985
 99. Ginnott, Haim G. Siz ve Çocuğunuz. Çevirenler: Nuran İskit-Nurşin Günay. Redhouse Yayınları. İstanbul, 1977
 100. – Aynı Yazar – Siz ve Gençler. Çevirenler: Çağlayan Şengöz-Nilüfer İskit. Redhouse Yayınları. İstanbul, 1979
 101. Aşk. Gogito Sayı 4 Bahar.Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, 1995
 102. Goleman, Daniel. Duygusal Zekâ. 8. Basım. Çeviren: Banu Seçkin Yüksel. Varlık Yayınları. İstanbul,1998
 103. Gordon, Thomas. Çocukta Dış Disiplin mi İç Disiplin mi? Üçüncü Basım. Çeviren: Emel Aksay. SistemYayıncılık İstanbul, 2001
 104. Göğüş, Beşir vd. Yazın Terimleri Sözlüğü. Dil Derneği Yayınları. Ankara, 1998
 105. Gökçe, Birsen. Orta Öğretim Gençliğinin Beklenti ve Sorunları. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları. Ankara, 1984
 106. Gökman, Hülya vd. Yükseköğrenim Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinlikleri Kendilerini Gerçekleştirme Düzeyleri. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları. Anklara, 1985
 107. Güleç, Cengiz. Psikiyatri ve Psikoterapilerin ABC’si. HYB Yayıncılık. Ankara, 2003
 108. – Aynı Yazar – Pozitif Ruh Sağlığı. Arkadaş Yayınları. Ankara, 2009
 109. Hamilton, Edith. Mitologya. 6. Basım. Çeviren: Ülkü Tamer. Varlık Yayınevi. İstanbul, 1992
 110. Hançerlioğlu, Orhan. Ruhbilim Sözlüğü. Remzi Kitabevi. İstanbul, 1988
 111. Hesapçıoğlu, Muhsin. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Genişletilmiş 5. Baskı. Beta Yayınları. İstanbul,1998
 112. Horney, Karen. Günümüzün Nevrotik İnsanı. Çeviri: A. Erdem Bagatur. Yaprak Yayınları. İstanbul, 1986
 113. İbşiroğlu, Nazan vd. Yaratıcı Toplum Yolunda Çağdaş Eğitim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayınları. Cem Yayınevi. İstanbul, 1990
 114. İnanç, Banu Yazgan; Esef Ercüment Yerlikaya. Kişilik Kuramları. 2.Baskı. Pegem Akademi Yayınları. Ankara, 2009
 115. Jersild, Arthur T. Çocuk Psikolojisi. 3. Baskı. Çeviren: Gülseren Günçe. A. Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları. Ankara, 1979.
 116. – Aynı Yazar – Gençlik Psikolojisi. 2. Baskı. Çeviren: İbrahim N. Özgür. İstanbul, 1974
 117. Kâğıtçıbaşı, Çiğdem. İnsan ve İnsanlar. İkinci Baskı. İstanbul, 1977
 118. – Aynı Yazar – Kültürel Psikoloji. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, 1998
 119. Karacadağ, Orhan. Ankara’da Gençliğin Cinsel Konulara İlişkin Bilgi vr Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Aile Planlaması Derneği Yayınları. Ankara, 1976
 120. Karan, Doğan vd. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Yayınları. Ankara, 1981
 121. Kasatura, İlkay. Kişilik ve Özgüven. Evrim Yayınevi. İstanbul, 1998
 122. Kaya, Alim vd. Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Anı Yayıncılık. Ankara, 2004
 123. Kaya, Evrim. “Kaygı Boş İnanca İtiyor”, Cumhuriyet. 29.10.2003
 124. Kaya, Nusret. Evrenin Sembol Diliyle Psikoestetik. Sistem Yayıncılık. İstanbul, 1999
 125. Kılıççı, Yadigâr. Okulda Ruh Sağlığı. Anı Yayıncılık. Ankara, 2000
 126. Korkut, Fidan. Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Anı Yayıncılık. Ankara, 2004
 127. Korman, Abraham K. Endüstriyel ve Organizasyonel Psikolji. Çevirenler: İlhan Akhun, Cevat Alkan. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara, 1978
 128. Köknel, Özcan. Kaygıdan Mutluluğa Kişilik. Altın Kitaplar Yayınevi. İstanbul, 1982
 129. – Aynı Yazar – Genel ve Klinik Psikiyatri. Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul, 1989
 130. – Aynı Yazar – Günlük Hayatta Ruh Sağlığı. Alfa Yayınları. İstanbul, 1999
 131. – Aynı Yazar – Çatışan Değerlerimiz. Altın Kitaplar Yayınevi. İstanbul. 2007
 132. Krech, David. Sosyal Psikoloji. Çevirenler: Erdoğan Güçbilmez, Oğuz Onaran. Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları. Ankara, 1967
 133. Kuzgun, Yıldız. Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Dördüncü Baskı. ÖSYM Yayınları. Ankara, 1986
 134. – Aynı Yazar – Meslek Danışmanlığı. Nobel Yayı Dağıtım. Ankara, 2000
 135. Kuzgun, Yıldız vd. İlköğretimde Rehberlik. Nobel Yayınları. Ankara, 1999
 136. Küpeli, Ahmet. Grup Dinamiğinde İnsan Davranışı. Bilim Yayınları. Ankara, 1986
 137. Makarenko, A. Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi. Çevirenler: Hüseyin Aykol, Mehmet Evren, Hüseyin Yavuz. Ser Yayınları. Ankara, 1979
 138. Maslow, Abraham. İnsan Olmanın Psikolojisi. Kuraldışı Yayıncılık. İstanbul, 2001
 139. McLaren, Peter. Okullarda Yaşam Eleştirel Pedagojiye Giriş. Çeviri Editörleri:Mustafa Yunus Eryaman; Hasan Arslan. Anı Yayıncılık. Ankara, 2011
 140. Meydan Larousse. 10 cilt. Yayımlayanlar: Safa Kılıçoğlu, Nezihe Araz, Hakkı Devrim. Meydan Yayınevi. İstanbul, 1969
 141. Miller, Alice. Başlangıçta Eğitim Vardı. Çeviren: Şirin Baykan. Arion Yayınevi. İstanbul, 2003
 142. Montessori, Maria. Çocuk Eğitimi “Montessori Metodu”. Sander Yayınları. İstanbul,1975
 143. Morgan, Clifford T. Psikolojiye Giriş Ders Kitabı. Çevirenler: HüsnArıcı vd. H. Ü. Psikoloji Bölümü Yayınları. Ankara, 1981
 144. Necatigil, Behçet. Mitologya. Gerçek Yayınevi. İstanbul, 1969
 145. Neill, A. S. Bir Eğitim Mucizesi. Çeviiren: Güler Dikmen. Hürriyet Yayınları. İstanbul, 1978
 146. Oğuzkan, A. Ferhan. Eğitim Terimleri Sözlüğü. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş İkinci Baskı. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara, 1981
 147. _- Aynı Yazar – Çocuk Edebiyatı. İkinci Basım. Ankara, 1979
 148. Oktay, Ayla. Okul Olgunluğu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. İstanbul, 1983
 149. _- Aynı Yazar – Yaşamın Sihirli Yılları. Epsilon Yayıncılık. İstanbul, 1999
 150. Onur, Bekir. Gelişim Psikolojisi. 7. Baskı. İmge Kitabevi. Ankara, 2006
 151. Öncül, Remzi. Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. İstanbul, 2000
 152. _- Aynı Yazar – Özel Eğitim Sözlüğü. Karatepe Yayınları. Ankara, 1989
 153. Öner, Necla. Türkiye’de Kullanılan Psikoljik Testler. 3. Basım. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. İstanbul, 1997
 154. Özdoğan, Berka. Çocuk ve Oyun. Genişletilmiş 3. Baskı. Anı Yayıncılık. Ankara, 2000
 155. Özgen, Bekir. Çağdaş Eğitim ve Köy Enstitüleri. Dikili Belediyesi Kültür Yayınları. İzmir, 1993
 156. Özgüven, İbrahim Ethem. Ailede İletişim ve Yaşam. PDREM Yayınları. Ankara, 2001
 157. Özön, Mustafa Nihat vd. Ansiklopedik Sözlük. 3 cilt. Milliyet Yayınları. İstanbul, 1967
 158. Öztürk, Orhan. Psikanaliz ve Psikoterapi. Ankara, 1985
 159. Öztük, Orhan vd. Hekimlik Terimleri Kılavuzu. Genişletilmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara,1980
 160. Pérusse, F. Cholette. Çocuklara Cinsiyet Konusunda Ne Söylemeli Nasıl Söylemeli. Çeviren: Suat Yıldırım. Soyut Yayınları. İstanbul, 1974
 161. Piaget, Jean. Çocukta Dil ve Düşünce. Çeviren: Sabri Esat Siyavuşgil. Günümüz Türkçesine Uyarlayan: Yusuf Turan Gümaydın. Palme Yayıncılık. İstanbul, 2011
 162. Püsküllüoğlu, Ali. Türkçe Sözlük. Güncellenmiş 4. Baskı. Doğan Kitap. İstanbul, 2002
 163. Polvan, Özgür vd. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ders Kitabı. Nobel Tıp Kitabevleri.İstanbul, 2000
 164. Razon, Norma. Çalışan anne ve Çocuk. İ.Ü. Edebiyat Faültesi Yayınları. İstanbul, 1983
 165. Robinson, Dave; Judy Groves. Felsefe. 3. Baskı. Çeviren: Barış Taşyakan. NTV Yayınları. İstanbul, 2011
 166. ROCHE Psikiyatrik Ansiklopedi. ROCHE Yayınları. İstanbul, (?)
 167. Rouquette Michel-Luis. Yaratıcılık. Çeviren: İsmail Yerguz. Dost Kitabevi Yayınları. Ankara, 2007
 168. Rycfort, Charles. Psikanaliz Sözlüğü. Türkçesi: Sağman Kayatekin. Ara Yayıncılık. İstanbul, 1989
 169. Sakaoğlu, Necdet. Osmanlı Eğitim Tarihi. İletişim Yayınları. İstanbul, 1991
 170. – Aynı Yazar – Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi. İletişim Yayınları. İstanbul, 1992
 171. Salk, Lee. Çocuğun Duygusal Sorunları. Çeviren: Erzen Onur. Remzi Kitabevi. İstanbul, 1974
 172. Sankur, Bülent. Bilişim Sözlüğü. 3. Baskı. Pusula Yayıncılık. İstanbul, 2008
 173. Schultz, Duane P.; Sdney Ellen Schutz. Modern Psikoloji Tarihi. 2. basım. Türkçesi: Yasemin Aslay. Kaknüs Yayınları. İstanbul, 2002
 174. Semerci, Z. Bengi.Ergen Ruh Sağlığı. Alfa Yayınları, 2007
 175. – Aynı Yazar – Duyguların Şifresi. 3. Baskı. Alfa Yayınları, 2011
 176. Serter, Nur. 21. Yüzyıla Doğru İnsan Merkezli Eğitim. Sarmaal Yayınevi. İstanbul, 1997
 177. Shomliski, Vasili. Eğitim Üzerine. Çeviren: Ali Özdoğu. Sorun Yayınları. İstanbul, 1986
 178. Sönmez, Veysel. Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Öğretmen Yayınları. Ankara, 1985
 179. – Aynı Yazar – Sevgi Eğitimi. Ankara, 1987
 180. – Aynı Yazar – Dizgeli Eğitim. Anı Yayıncılık. Ankara, 2004
 181. – Aynı Yazar – Gelecekteki Olası Eğitim Sistemleri. Genişletilmiş 3. Baskı. Anı Yayıncılık. Ankara, 2008
 182. – Aynı Yazar – Eğitim Felsefesi. 10. Baskı. Anı Yayıncılık. Ankara, 2011. Altın Kitaplar Yayınevi. İstanbul, 1982
 183. Şemin, Refia. Gençlerimizin Psiko-Pedagojik Problemleri. İkinci Baskı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları. İstanbul, 1973
 184. Tanilli, Server. Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz? 6. Baskı. Cumhuriyet Kitapları. İstanbul, 2009
 185. Teber, Serol. Davranışlarımızın Kökeni. Sorun Yayınları. İstanbul, 1975
 186. Titiz, Tınaz. Ezbersiz Eğitim “Yol Haritası”. Beyaz Yayınları. İstanbul, 1998
 187. Tonguç, İsmail Hakkı. Eğitim Yoluyla Canlandırılacak Köy. Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları. Ankara, 1998
 188. Tuğrul, Ceylan; Mehmet Akif Sayılgan. Depresyonla Başa Çıkma Yolları. 3. Baskı. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara, 1997
 189. Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 10 cilt. Anadolu Yayıncılık. İstanbul, 1983.
 190. Varış, Fatma. Eğitimde Program Geliştirme. Üçüncü Baskı. Ankara, 1978
 191. Vygotsky, L. S. Düşünce ve Dil. Çeviren: Semih Koray. Kaynak Yayınları. İstanbul, 1985
 192. Yaratıcılık ve Eğitim. Türk Eğitim Derneği Yayınları. Ankara, 1993
 193. Yavuz, Halide. Ergenlik Çağında Gelişmeyi Etkileyen Güçler. III. Basım. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. İstanbul, 1994
 194. Yavuzer, Haluk. Çocuk ve Suç. Altın Kitaplar Yayınevi. İstanb ul, 1982
 195. – Aynı Yazar – Okul Çağı Çocuğu. 4. Basım. Remzi Kitabevi. İstanbul, 2004
 196. Yazgan, Yankı. Düşe Kalka Büyümek. 6. Baskı. Epsilon Yayıncılık. İstanbul, 2006
 197. – Aynı Yazar – Ergenlikten Gençliğe. İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul, 2007
 198. Yeşilyaprak, Binnur. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Gözden Geçirilmiş 4. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, 2002
 199. Yıldırım, Adem. Eleştirel Pedagoji. 2. Baskı. Anı Yayıncılık. Ankara, 2011
 200. Yıldırım, Cemal. Çağdaş Felsefe Sözlüğü. Bilgi Yayınevi. Ankara, 2000
 201. Yörükoğlu, Atalay. Çocuk Ruh Sağlığı. İş Bankası Kültür Yayınları. Ankara, 1978
 202. – Aynı Yazar – Değişen Toplumda Aile ve Çocuk. Aydın Kitabevi Yayınları. Ankara, 1983
 203. – Aynı Yazar – Gençlik Çağı. İş Bankası Kültür Yayınları. Ankara, 1985
 204. Zulliger, Hans. Çocukta Oyunla Tedavi. Türkçesi: Kâmuran Şipal. Bozak Yayınları. İstanbul, 1974
 205. – Aynı Yazar – Çocuklarımızın Korkuları. Türkçesi: Kâmuran Şipal. Bozak Yayınları. İstanbul, 1975
 206. – Aynı Yazar – Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkemeleri. Türkçesi: Kâmuran Şipal. Bozak Yayınları İstanbul, 1979
 207. – Aynı Yazar – Çocukta Ruhsal Bozukluklar ve Tedavisi. Türkçesi: Kâmuran Şipal. Bozak Yayınları. İstanbul, 1980

Tarih, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Kaynakçası

 1. “Halifelik”, islam Ansiklopedisi, c. IV 1990 ÖSYM istatistikleri.
 2. Afetinan, Atatürk ve Kadın Haklarının Kazanılması, İstanbul, 1968
 3. Ahmad, Feroz, Bir Kimlik Peşinde, İstanbul, 2008.
 4. Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, İstanbul, 1992.
 5. Akar, Reşat, Atatürkçü Kıbrıs Türkleri, İstanbul, 1981.
 6. Akbulut, Dursun Ali, Saltanat, Hilafet ve Milli Hâkimiyet, Samsun, 1994.
 7. Akçura, Yusuf, Üç Tarz-ı Siyaset, Ankara, 2005.
 8. Akgün, Seçil Karal, Hilafetin Kaldırılması ve Laiklik, İstanbul, 2006. Akipek, Jale, Türk Medeni Kanunu, Ankara, 1966.
 9. Aksan, Akil, Atatürk Der Ki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986. Akşin, Abdülahat, Atatürk’ün Dış Politika ilkeleri ve Diplomasisi, Ankara, 1991. Akşin, Sina – Bülent Tanör- Korkut Boratav, Yakınçağ Türkiye Tarihi 2 (1980­2003).
 10. Akşin, Sina, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi (1789-1980), Ankara, 2006.
 11. Akşin, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul, 2007. Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul, 2001.
 12. Aldıkaçtı, Orhan, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, İstan­bul, 1978.
 13. Aliefendioğlu, Yılmaz, Laiklik ve Laik Devlet, Laiklik ve Demokrasi, Derleyen: İbrahim Ö.Kaboğlu, Ankara, 2001.
 14. Arar, İsmail, Büyük Nutuk’un Kapsamı, Niteliği, Amacı.
 15. Arıburnu, Kemal, Milli Mücadelede istanbul Mitingleri, Ankara, 1975.
 16. Armaoğlu, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, c.I, Ankara, 1990.
 17. Artuç, İbrahim, ikinci Dünya Savaşı, c.I-II, İstanbul, 1999.
 18. Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi 1/1, YÖK Komisyon, Ankara, 1997.
 19. Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi 2009, Refik Turan, Mustafa Safran, Necdet Hayta, Muhammet Şahin, M. Ali Çakmak, Cengiz Dönmez, Ankara, 2009.
 20. Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi, Deneyim Açıköğretim Yayınları.
 21. Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi, Editörler: Osman Akandere, Yaşar Semiz, Kon­ya, 2008.
 22. Atatürk ve Türk inkılâp Tarihi, Editör: Fatma Acun, Ankara, 2009.
 23. Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk 1919-1927, ‘Yay. Haz. Prof. Dr. Zeynep Kork­maz’, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Mer­kezi, Ankara, 2005.
 24. Atatürkün Kültür ve Medeniyet Konusundaki Sözleri, Ankara, 1990.
 25. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c.I, Ankara, 1989.
 26. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c.II, Ankara 1987.
 27. Ataünal, Aydoğan, Türkiye’de Yükseköğretim, Ankara, 1998.
 28. Atay, Falih Rıfkı, Çankaya, İstanbul, 2004.
 29. Ateş, Sami, Milli Hâkimiyet Prensibinin Tarihi Gelişimi ve Türk inkılâbındaki
 30. Yeri, Ankara, 1991. Ateş, Toktamış, Türk Devrim Tarihi, İstanbul, 2000. Avcıoğlu, Doğan, Türkiye’nin Düzeni, 1984. Aybars, Ergün, Atatürk ve Modernleşme, İzmir, 2000. Aydoğan, Metin, Batı ve Doğu Uygarlıkları, İzmir, 2006.
 31. Aydoğan, Metin, Ülkeye Adanmış Bir Yaşam Mustafa Kemal ve Kurtuluş Sava­şı ‘2 cilt’, İzmir, 2005.
 32. Ayışığı, Metin, “Atatürk Dönemi Türk Bulgar İlişkilerine Bir Bakış”, Askeri Ta­rih Araştırmalar Dergisi, Sayı:4, Ağustos 2004, s.5.
 33. Aytaç, Kemal, Atatürk’ün Eğitim Görüşü, II. Kitap, Ankara, 1983.
 34. Bakar, Bülent, Ermeni Tehciri, Ankara, 2009.
 35. Bammate, Haidar, islamın insanlık Kültürüne Katkısı, İstanbul, 2008.
 36. Baran, Tülay Âlim, “Sosyal ve Kültürel Yaşam”, imparatorluktan Ulus Devlete
 37. Türk inkılâp Tarihi, Editör: Cemil Öztürk, Ankara, 2007. Barut, Mustafa, Atatürk Devrimi ve Atatürk ilkeleri, İstanbul, 2004. Başgöz, İlhan, Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Ankara, 1995. Başından Sonuna Her Yönüyle Kurtuluş Savaşı, İstanbul.
 38. Baykal, Bekir Sıtkı, Milli Mücadelede Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Ce­miyeti, Ankara, 1996. Benhur, Çağatay, Stalin Dönemi Türk-Sovyet ilişkileri.
 39. Beydilli, Kemal, “Avrupa/Batı Uygarlığının Yükselişi”, imparatorluktan Ulus Devlete Türk inkılâp Tarihi, Editör: Cemil Öztürk, Ankara, 2007.
 40. Beyoğlu, Süleyman, “Milli Mücadele’nin Örgütlenmesi ve Kuva-yı Milliye”, Editör: Cemil Öztürk, imparatorluktan Ulus Devlete Türk inkılâp Tarihi, An­kara, 2005.
 41. Bilge, Necip, Atatürk Devrimlerinin Temel Öğesi Laiklik, Ankara, 2000.
 42. Bilim Tarihine Giriş, Sevim Tekeli, Esin Kahya, Melek Dosay, Remzi Demir, Hüseyin G. Topdemir, Yavuz Unat, Ayten Koç Aydın, Ankara, 1999.
 43. Borak, Sadi, Atatürk’ün istanbul’daki Çalışmaları(1899-16Mayıs 1919), Anka­ra 2004.
 44. Boratav, Korkut, Türkiye iktisat Tarihi 1908-2002, Ankara, 2003.
 45. Borotav, Korkut, Türkiye’de Devletçilik (1923-1950), Ankara, 1982. Budak, Mustafa, idealden Gerçeğe Misak-ı Milliden Lozan’a Dış Politika, İstan­bul, 2002.
 46. Burke, Peter, Rönesans, İstanbul, 2000.
 47. CHP Programı 1935, Ulus Basımevi, Ankara.
 48. Cebesoy, Ali Fuat, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul, 2000.
 49. Cebesoy, Ali Fuat, Siyasi Hatıralar, c.I-II, Ankara, 1972.
 50. Cicioğlu, Hasan, Türkiye Cumhuriyetinde ilk ve Ortaöğretim, Ankara, 1985.
 51. Collas, Bernard Camille, 1864’te Türkiye Tanzimat Sonrası Düzenlemeler ve Ka­pitülasyonların Tam Metni, İstanbul, 2005.
 52. Coşkun, Alev, Samsun’dan Önce Bilinmeyen Altı Ay, İstanbul, 2009.
 53. Cumhuriyet’in 50. Yılında Rakam ve Grafiklerle Milli Eğitimimiz, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1973.
 54. Cumhuriyetin ilk On Yılı ve Balkan Paktı (1923-1934), Ankara, 1974.
 55. Çapa, Mesut, Milli Mücadele Döneminde Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Trabzon,1998.
 56. Çoker, Fahri, Türk Tarih Kurumu, Kuruluş Amacı ve Çalışmaları, Ankara, 1983.
 57. Çörekçioğlu, Hakan, Rönesansın Doğası, İstanbul, 2005.
 58. Davison, Roderic H., Osmanlı imparatorluğunda Reform 1856-1876, İstanbul, 2005.
 59. Demirel, Ahmet, ilk Meclis’in Vekilleri Milli Mücadele Döneminde Seçimler, İs­tanbul, 2010.
 60. Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 2003. Diker, Handan, “Laik Hukuk Sisteminin Kuruluşu”, imparatorluktan Ulus
 61. Devlete Türk inkılâp Tarihi, Editör: Cemil Öztürk, Ankara, 2005. Dinçkol, V. Bihterin, Atatürk Devrimi, İstanbul, 2001.
 62. Djuvara, Trandafir G., Türkiye’nin Paylaşılması Hakkında Yüz Proje, ‘çev.Pu-lat Tacar’, Ankara, 1999.
 63. Doğramacı, Emel, Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü, Ankara, 1989.
 64. Dönmez, Cengiz, Milli Mücadeleye Karşı Bir Cemiyet: ingiliz Muhipleri Cemi­yeti, Ankara, 1999.
 65. Dumont, Paul, Atatürk’ün Yazdığı Tarih: Söylev, Çeviren: Server Tanilli, 1997. Dündar, Can, Köy Enstitüleri, Ankara, 2001.
 66. Eraslan, Cezmi, “Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar”, Türkiye Cumhuriyeti Tari­hi, c.II, Ankara, 2007.
 67. Eraslan, Cezmi, “Atatürk Türkiyesi’nin Dış Politikası”, imparatorluktan Ulus
 68. Devlete Türk inkılâp Tarihi, Editör: Cemil Öztürk, Ankara, 2009. Ermence, Cem, Serbest Cumhuriyet Fırkası, İstanbul, 2006. Eroğlu, Cem, Demokrat Parti Tarihi ve ideolojisi, Ankara, 1990.
 69. Eroğlu, Hamza, Atatürk ve Cumhuriyet, Ankara, 1989.
 70. Eroğlu, Hamza, Atatürk ve Devletçilik, Ankara, 1981.
 71. Eroğlu, Hamza, Atatürk ve Milliyetçilik, Ankara, 1997.
 72. Eroğlu, Hamza, Türk inkılâp Tarihi, İstanbul, 1982, s.457.
 73. Ertop, Konur, “Söylev’de Atatürk’ün Arkadaşları”, Türk Dili Dergisi, Sayı: 314, 1 Kasım 1977, s.439-453. Gaddis, John Lewis, Soğuk Savaş, İstanbul, 2008.
 74. Gencer, Ali İhsan – Sabahattin Özel, Türk inkılâp Tarihi, İstanbul, 1991. Gencer, Ali İhsan, Sabahattin Özel, Türk inkılâp Tarihi, İstanbul, 1994. Genç, Reşat, Türkiye’yi Laikleştiren Yasalar, 3 Mart 1924 Tarihli Meclis Müza­kereleri ve Kanunlar, Ankara, 1998. Giritli, İsmet, Kemalist Devrim ve ideolojisi, İstanbul, 1980. Goloğlu, Mahmut, Erzurum Kongresi, Ankara, 1968. Goloğlu, Mahmut, Cumhuriyete Doğru (1921-1922′, Ankara, 1971. Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, İstanbul, 1985. Gökdemir, Ender, Cenûb-i Garbi Kafkas Hükümeti, Ankara, 1998. Göldaş, İsmail, Kürdistan Teali Cemiyeti, İstanbul, 1991.
 75. Gönlübol, Mehmet – Cem Sar, Olaylarla Türk Dış Politikası, Siyasal Bilgiler Fa­kültesi Yayınları, Ankara 1982.
 76. Gönlübol, Mehmet, Cem Sar, Atatürk ve Türk Dış Politikası, Ankara, 1997.
 77. Gözübüyük, Şeref, Z. Sezgin, 1924 Anayasası Hakkındaki Meclis Görüşleri, An­kara, 1957.
 78. Güner, Zekai, Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Kuruluşu ve Faa­liyetleri, Ankara, 1998.
 79. Güneş, Günver, “Atatürk’ün Nazilli Seyahatleri ve Seyahatlerin Yarattığı Sonuç­lar” Atatürk Haftası Armağanı, Ankara, 2004.
 80. Gürer, Turgut, Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, İstanbul, 2007.
 81. Gürün, Kamuran, Türk-Sovyet ilişkileri, Ankara, 1991.
 82. Hatipoğlu, Tahir, Türkiye Üniversite Tarihi, Ankara, 2002.
 83. Irmak, Sadi, Atatürk Devrimleri Tarihi, İstanbul, 1973.
 84. İğdemir, Uluğ, Sivas Kongresi Tutanakları, Ankara, 1999.
 85. İlgürel, Mücteba, Milli Mücadelede Balıkesir Kongreleri, İstanbul, 1999.
 86. İnan, Afet, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Nutku’nu Söylediğinin 50. Yı­lı”, Türk Dili Dergisi, Sayı: 314, 1 Kasım 1977.
 87. İnan, Afet, Atatürk’ün Büyük Nutukunun Müsveddeleri Üzerinde Arkadaşları­nın Eleştirilerini Dinlemesi ve Gençliğe Seslenişi, Ankara.
 88. İnan, Afet, izmir iktisat Kongresi 17 Şubat- 4 Mart 1923, Ankara, 1989.
 89. izmir Suikastının iç Yüzü, İstanbul, 1955.
 90. Kafaoğlu, Arslan Başer, Varlık Vergisi Gerçeği, İstanbul, 2002.
 91. Kafesoğlu, İbrahim, Mehmet Saray, Atatürk ilkeleri ve Dayandığı Tarihi Temel­ler, İstanbul, 1983.
 92. Kalafat, Yaşar, Şark Meselesi Işığında Şeyh Sait Olayı, Karakteri, Dönemindeki iç ve Dış Olaylar, Ankara, 1992.
 93. Kansu, Mazhar Müfit, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, c. I, An­kara 1997.
 94. Kaptan, Saim, Atatürk ve Eğitim- Atatürk ve Kültür, Ankara, 1982.
 95. Karabekir, Kâzım, istiklal Harbimiz, İstanbul, 2008.
 96. Karacan, Ali Naci, Lozan, İstanbul, 2009.
 97. Karal, Enver Ziya, Atatürk ve Devrim, Ankara, 1980.
 98. Karal, Enver Ziya, Selim IITün Hat-tı Hümayunları -Nizam-ı Cedit-, Ankara, 1988.
 99. Karpat, Kemal, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 2010.
 100. Karpat, Kemal, Türk Demokrasi Tarihi, Sosyal Ekonomik Kültürel Temeller, İs­tanbul, 1967.
 101. Kasalak, Kadir, Milli Mücadelede Manda ve Himaye Meselesi, Ankara, 1993. Kemal Atatürk, Nutuk, 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, An­kara, 1998.
 102. Keskin, Mustafa, Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı, Ankara, 1999. Kıbrıs’ın Tarihi Gelişimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ankara, 1984. Kıran, Abdullah, “Milletler Cemiyeti ve Önlenemeyen Savaş”, GAUJ. Soc. & Appl. Sci., c.3 ‘6’, 2008.
 103. Kıray, Emine, Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, İstanbul, 1995.
 104. Kili, Suna, A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, İstanbul, 2006.
 105. Kili, Suna, Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma Modeli, İstanbul, 2006.
 106. Kili, Suna, Türk Devrim Tarihi, İstanbul, 2009.
 107. Kirby, Fay, Türkiye’de Köy Enstitüleri, Ankara.
 108. Kocatürk, Utkan, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara, 1971.
 109. Koçak, Cemil, Belgelerle iktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası, İstanbul, 2006.
 110. Koçak, Cemil, Türkiye’de Milli Şef Dönemi, c.I-II, İstanbul, 2008.
 111. Koloğlu, Orhan, Gazinin Çağında islam Dünyası, İstanbul, 1994.
 112. Kongar, Emre, “Söylev Hangi Koşullar Altında Söylendi?”, Türk Dili Dergisi, Sayı: 314, 1 Kasım 1977.
 113. Korkmaz, Cemil Hakan, Kurtuluş Savaşı’nın ikinci Cephesi iç isyanlar , İstan­bul, 2008.
 114. Korkmaz, Zeynep, Türk Dilinin Tarihi Akışı içinde Atatürk ve Dil Devrimi, An­kara, 1963.
 115. Kurt, Yılmaz, Pontus Meselesi, Ankara, 1995.
 116. Levis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, 2000.
 117. Mansfiel, Peter, Osmanlı Sonrası Türkiye ve Arap Dünyası, İstanbul, 1975. McNeil, William H., Dünya Tarihi, Çev. Alaaddin Şenel, Ankara, 1994. Melek, Kemal, ingiliz Belgeleriyle Musul Sorunu, İstanbul, 1983. Meydan, Sinan, “Vahdettin Dosyası 3”, Bütün Dünya, Sayı: 2010/7. Mumcu, Ahmet, Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi, c.I, Eskişehir, 2003. Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İstan­bul.
 118. Müderrisoğlu, Alptekin, Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1990.
 119. Nutku, Özdemir, “Söylev’in Oyun Durumuna Getirilmesi ve Sahne Yorumu”, Türk Dili Dergisi, Sayı: 314, 1 Kasım 1977, s.429.
 120. Okyar, Fethi, Serbest Cumhuriyet Fırkası Nasıl Doğdu Nasıl Feshedildi?, İs­tanbul, 1987. Ağaoğlu, Ahmet, Serbest Fırka Hatıraları, İstanbul, 1969.
 121. Olgun, Aydın, Cumhuriyete Baş Kaldıranlar, Ankara, 1997.
 122. Olgun, Aydın, Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu, İstanbul, 1999.
 123. Ökçün, Gündüz, Türkiye iktisat Kongresi 1923-izmir, Haberler, Belgeler, Yorum­lar, Ankara, 1971.
 124. Öz, Feyzi, Okul Öncesi Eğitim, İstanbul, 1983.
 125. Özel, Sabahattin, Büyük Milletin Evlâdı ve Hizmetkârı Atatürk ve Atatürkçülük, İstanbul, 2008.
 126. Özgü, Melahat, “Atatürk’ün Edebiyat ve Sanat Anlayışı”, Belleten, c.27.
 127. Özsoy, Osman, Kurtuluş Savaşı’nın Perde Arkası Saltanattan Cumhuriyete Gi­den Yolda Olaylar-Belgeler-Gerçekler, İstanbul, 1999.
 128. Öztürk, Cemil, “Çağdaş Eğtiim ve Bilim”, imparatorluktan Ulus Devlete Türk inkılâp Tarihi, Editör: Cemil Öztürk, Ankara, 2009.
 129. Pamuk, Şevket, Osmanlı-Türkiye iktisadi Tarihi 1500-1914, İstanbul, 2009.
 130. Pater, Walter H., Rönesans, İstanbul, 2006.
 131. Sakallı, Bayram, Milli Mücadele’nin Sosyal Tarihi- Müdafaa-i Hukuk Cemiyet­leri, İstanbul, 1997.
 132. Sandıklı, Atilla, Değişen Dünyada Türkiye’nin Stratejisi, İstanbul, 2008.
 133. Saray, Mehmet, Hüseyin Tosun, Atatürk ve Çağdaşlaşma, Belgeler, Görüşler, An­kara, 2005.
 134. Selek, Sabahattin, Milli Mücadele, c.I, 1970.
 135. Shaw, Stanforf J. -Ezel Kural Shaw, Osmanlı imparatorluğu ve Modern Türki­ye, c.II, İstanbul, 1983.
 136. Sonyel, Salahi R., Gizli Belgelerde Osmanlı Devletinin Son Dönemi ve Türki­ye’yi Bölme Çabaları, İstanbul, 2009.
 137. Sonyel, Salahi, Kurtuluş Savaşı Günlerinde ingiliz istihbarat Servisinin Türki­ye’deki Eylemleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları XVI. Dizi-sa.70, Ankara, 1995.
 138. Soysal, İsmail, Türkiye’nin SiyasalAndlaşmaları, c.I, Ankara, 1989. Şamsutdinov, A.M., Mondros’tan Lozan’a Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tari­hi 1918-1923 ‘Çev.Ataol Behramoğlu’, İstanbul, 1999. Şenşekerci, Erkan, Hayrettin Şahin, Atatürkçülük ve Devrim Tarihi, Bursa, 2009.
 139. Şimşir, Bilâl N., Malta Sürgünleri, İstanbul, 1985. Tanilli, Server, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, c.III, İstanbul, 1990. Tanör, Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul, 1999. Tanör, Bülent, Türkiye’de Kongre iktidarları(1918-1920), İstanbul, 1998. Tanyol, Cahit, Atatürk ve Halkçılık, Ankara, 1981.
 140. Tarih ‘Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 1931-1941’, c. III, İstanbul, 2005.
 141. Taşdemirci, Ersoy, Belgelerle 1933 Üniversite Reformunda Yabancı Bilim Adam­ları, Ankara, 1992.
 142. Tezel, Sıdıka, Atatürk ve Kadın Hakları, Ankara, 1983.
 143. Tezel, Yahya S., Cumhuriyet Döneminin iktisat Tarihi, İstanbul, 2002.
 144. Tokgöz, Erdinç, “Cumhuriyet Döneminde Ekonomik Gelişmeler”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, c.II, Ankara, 2007.
 145. Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler, c.1, İstanbul, 2007.
 146. Turan, Şerafettin, Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, 2004.
 147. Turan, Şerafettin, Türk Devrim Tarihi, Yeni Türkiye’nin Oluşumu (1923-1938), c.III.
 148. Turhan, Mümtaz, Atatürk ilkeleri ve Kalkınma, İstanbul, 1965.
 149. Türk Dış Politikası 1919-1980, c. I, Editör: Baskın Oran, İstanbul, 2002.
 150. Türk inkılâp Tarihi, ‘2.bs.’, Haz. T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı.
 151. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2008.
 152. Türkiye Tarihi, c. 3, Yay. Yön. Sina Akşin, İstanbul, 1997.
 153. Türkmen, İlter, Türkiye’nin Bugünü ve Yarını, İstanbul, 2009.
 154. Türksoyu, Oğuz, “Atatürk Döneminde Tatbik Edilen Dış siyaset İlkeleri ve Gü­nümüzdeki Uygulamalar”, Atatürk Haftası Armağanı, Sayı:34, s.136.
 155. Türk-Yunan ilişkileri ve Megalo idea, Ankara, 1985.
 156. Unat, Faik Reşit, Türk Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, Anka­ra, 1974.
 157. Unat, Yavuz, Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim, İstanbul, 2008. Ülken, H. Ziya, Samir Amin, Doğu Uygarlığının Yükselişinin Tarihsel Neden­leri, İstanbul, 2009. Üstün, Kemal, Menemen Olayı ve Kubilay, İstanbul, 1978. Vatantürk, Ali Cem, Atatürk’ten Ulusa Sesleniş, Ankara, 2007.
 158. Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Söylev, İstanbul, 1988. Yalçın, Semih, Salim Koca, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi, Ankara, 2005.
 159. Yavuz, Bige, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk-Fransız ilişkileri, Ankara, 1994. Yeşil, Ahmet, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Ankara, 2002.
 160. Ansary, Tamim. Destiny Disrupted: A History of the World Through Islamic Eyes. PublicAffairs, 2010.
 161. Braziers, Chris. The No-Nonsense Guide to World History. New Internationalist, 2006.
 162. Davies, Norman. Europe: A History. Pimlico, 1997.
 163. Gombrich, E. H. A Little History of the World. Yale University Press, 2008.
 164. Grant, Neil. Oxford Children’s History of the World. Oxford University Press, 2006.
 165. Haywood, John. The Ancient World: A Complete Guide to History’s Great Civilizations from Egypt to the Roman Republic. Quercus, 2010.
 166. Keen, Maurice. The Pelican History of Medieval Europe. Penguin, 1969.
 167. Kinder, Hermann and Werner Hilgermann. The Penguin Atlas of World History. Volume 1, From Prehistory to the Eve of the French Revolution. Penguin, 2004; Volume 2, From the French Revolution to the Present. Penguin, 2004.
 168. Roberts, J. M. The Hutchinson History of the World. Helicon, 1992.
 169. Somerset Fry, Plantagenet. History of the World: From the Ancient Egyptians to the Asian Tsunami – The Ultimate Guide to the History of the World. Dorling Kindersley, 2007.
 170. Townson, Duncan (ed.) The New Penguin Dictionary of Modern History 1789-1945. Penguin, 1994.
 171. Wright, Edmund and Law, Jonathan (eds.) Oxford Dictionary of World History. Oxford University Press, 2006.
 172. Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü: Mehmet Ali Kirman. Rağbet Yayınları / İstanbul, 2004
 173. Oğuzlar (Türkmenler): Prof. Dr. Faruk Sümer. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı / İstanbul, 1999
 174. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü: Mehmet Z. Pakalın. Devlet Kitapları / İstanbul, 1983
 175. Popüler Tarih Sözlüğü: Süleyman İnan. Adres Yayınları / Ankara, 2005
 176. Tanzimat’tan Cumhuriyete Tarih Sözlüğü: Necdet Sakaoğlu. İletişim Yayınları / İstanbul, 1985
 177. Tarih Terimleri Sözlüğü: Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal. Türk Dil Kurumu Yayınları / Ankara, 1981
 178. Türk Millî Kültürü: Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu: Ötüken Neşriyat / İstanbul, 1997
 179. Türkiye’de Kim Kimdir ? : Dr. Osman Nebioğlu. Nebioğlu Yayınları / İstanbul, 1962
 180. Yüz Türk Büyüğü: Sadi Borak. Hürriyet Gazetesi Yayını / İstanbul
 181. Dünyayı Değiştiren Buluşlar: Milliyet Gazetesi Yayını / İstanbul, 1985
 182. Tarihimizde İlkler: Oğuz Arıkanlı. Milliyet Yayınları / İstanbul, 1973
 183. İstanbul’un İlkleri Enleri: Süleyman Fâruk Göncüoğlu. Eminönü Belediyesi Yayını / İstanbul, 2004
 184. İlkler Ansiklopedisi 1. ve 2. Cilt: (Yazarı Belirtilmemiş). Milliyet yayını / İstanbul, 1985

Edebiyat ve Dilbilim Kaynakçası

 1. Adorno, Theodor W., Ästhetische Theorie, Gesammelte Schriften, cilt 7, Frankfurt/M., 1970.
 2. Akarsu, Bedia, Çağdaş Felsefe, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1987.
 3. Akarsu, Bedia, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1988.
 4. Aksan, Doğan, Anlam Bilim, Engin Yayınları, Ankara, 1998.
 5. Aristoteles, Poetika, çev. M. Fuhrmann, Stuttgart, 1982/91.
 6. Arnold, Heinz Ludwig, Sinemus Volker (Yay.), Grundzüge der Literaturwissenschaft, c. 1, dtv, Münih, 1973.
 7. Aytaç, Kemal, Avrupa Eğitim Tarihi, Doğu-Batı Yayınları, Ankara, 2009.
 8. Bachtin, Michail, Die Ästhetik des Wortes, Frankfurt/M. 1979.
 9. Bachtin, Michail, Probleme der Poetik Dostoevskijs, Münih, 1971.
 10. Barner W. (Yay.), Literaturkritik–Anspruch und Wirklichkeit: DFG–Symposion 1989, Stuttgart, 1990.
 11. Barrows, J. W., Computation into Criticism, Oxford, 1987.
 12. Barthes, Roland, Das Semiotische Abenteuer, Frankfurt/M., 1988.
 13. Barthes, Ronald, S/Z, 1970.
 14. Bauer, Gerhald, Zur Poetik des Dialogs, Darmstadt, 1969.
 15. Beauvoir, Simone de, Das Andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau, Hamburg, 1992.
 16. Benjamin, Walter, Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin: Illuminationen Frankfurt/M., 1961, s. 22–46.
 17. Bolzano, B., Untersuchungen zur Grundlegung der Ästhetik. D. Gerhardus, Frankfurt/M. 1972.
 18. Bottmore, Tom, Frankfurt Okulu, çev. A. Çiğdem, Ara Yayınları, İstanbul, 1989.
 19. Brackent, H., J. Stüderath (ed.), Literaturwissenschaft, cilt 1, Hamburg, 1981.
 20. Broch, H., Das Weltbild des Romans, Schriften zur Literatur 2 Theorie, Frankfurt/M., 1975.
 21. Carloni, J. C., Fillox J. C., Edebi Eleştiri, çev. H. Çakmaklı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1985.
 22. Cixous, Helen, Weiblichkeit in der Schrift, Berlin, 1980.
 23. Daemmrich, H. S., Literaturkritik: Theorie und Praxis, UTB, Münih 1974, s. 31.
 24. Daemmrich, H. S., Literaturkritik: Theorie und Praxis, Münih, 1972, s. 198–199.
 25. Danto, Artur C., Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst, Frankfurt/M., 1981.
 26. De Man, Der Widerstand Gegen die Theorie, Volker Bohn (Yay.), Romantik, Frankfurt/M.
 27. Dickie, Georg, Defining Art, American Philosophical Quarterly 6, 1969.
 28. Dilthey, Wilhelm, Das Erlebnis und die Dichtung, Riedel, Frankfurt/M. 1981, s. 235.
 29. Dilthey, Wilhelm, Gesammelte Schriften, cilt VII, 5. baskı, Stuttgart ve Göttingen, 1968.
 30. Dyserinck, Hugo, Komparatistik, Bonn, 1991.
 31. Elster, E., Prinzipien der Literaturwissenschaft, 1897.
 32. Enqvist, N. E., On Defining Style.– J. Spencer ed., Linguistics and Style (Language and Language Learning 6), Londra, 1967, s. 1–56.
 33. Fiedler, K., Schriften Über Kunst, 2. cilt, Münih, 1913–1914.
 34. Fink–Eitel, Hinrich, Foucault zur Einführung, Hamburg, 1989, s. 58.
 35. Flemming, Willi, Bausteine zur Systematischen Literaturwissenschaft, Meisenheim am Glan, 1965.
 36. Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt/M., 1973.
 37. Foucault, College de France’a Giriş Dersi, 1970.
 38. Freud, S., Der Dichter und das Phantasieren, 1908.
 39. Fricke, Herald, Literatur und Literaturwissenschaft, Paderborn, 1991.
 40. Fricke, Herald, Norm und Abweichung, Münih, 1981.
 41. Frischmuth, Barbara, Traum der Literatur, Literatur des Traums, Viyana, 1991.
 42. Gadamer, Hans Georg, Die Aktualität des Schönen, Stuttgatt, 1977.
 43. Gadamer, Hans Georg, Wahrheit und Methode, 1960.
 44. Geiger H., Klein H. Vogt J., Literatur und Literaturwissenschaft 1, Düsseldorf, 1973.
 45. Giuseppe Petronio, Geschichte der Italienischen Literatur, İtalyancadan çeviren: Ursula Wagner–Kuon, Tübingen–Basel, 1992.
 46. Glaser, Horst Albert, Methoden der Literaturgeschichtsschreibung: Grundzüge der Literatur– und Sprachwissenschaft, cilt 1, dtv, Münih, 1973, s. 425.
 47. Goeppert/Goeppert, Psychoanalyse interdisziplinär, Münih, 1981.
 48. Goodman, Nelson, Sprachen der Kunst, 1968, Frankfurt/M.
 49. Graubner, H., Stilistik: Grundzüge der Literaturwissenschaft, c. 1, Münih, 1973 s. 164.
 50. Groeben, Norbert, Literaturpsychologie, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1972.
 51. Groeben, Norbert, Literaturpsychologie: Grundzüge der Literaturwissenschaft, 1978, Münih, s. 395.
 52. Grübel, R., Formalismus und Struktualismus, Gründzüge der Literaturwissenschaft, dtv, Münih, 1996.
 53. Gutzen D., N. Oellers, J. H. Petersen, Einführung in die Neue Deutsche Literaturwissenschaft, Berlin, 1976.
 54. Habermas, Jürgen, Zur Logik der Sozialwissenschaften, Tübingen, 1967.
 55. Habermas, Jürgen, Kunst als Spiel, Symbol und Fest, Reclam, Stuttgart, 1977.
 56. Handke, Peter, Benim Yerim Fildişi Kulesi: Denemeler Seçkisi, çev. G. Aytaç, Ankara, 1990.
 57. Haşim, Ahmet, Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar, Dergâh 1. cilt, 1921, s. 113.
 58. Hempfer, Klaus W., Gattangstheorie, Münih, 1921.
 59. Henning, Boetius, Ästhetik, Grundzüge der Literatur– und Sprachwissenschaft, dtv, cilt 1, 1996.
 60. Heydebrand, Renate von, Literarische Wertung: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, Berlin, New York 1984, Bd. 4, s. 828–871.
 61. Heydebrand, Renate von: Zur Theoretischen Grundlegung Einer Sozialgeschichte der Literatur, Tübingen, 1988.
 62. Hübscher, Arthur, Çağdaş Filozoflar, çev. İsmail Tunalı, Erzurum, 1963.
 63. Hügli Anton, Lübcke Paul (Yay.), Philosophie–Lexikon, Hamburg, 1997.
 64. Iser, Der Akt des Lesens, Münih, 1984 (2).
 65. İlhan, Attilâ, Varlık, Ağustos 1981, s. 6.
 66. Jakobson, R., Linguistics and Poetics, A. Sebeok (ed.), Style in Language, New York, Londra, 1960.
 67. Jauss, Hans Robert, Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft, Frankfurt/M., 1970.
 68. Jauss, Hans Robert, Zur Fortsetzung des Dialogs Zwischen ‘Bürgerlicher’ und ‘Materialistischer’ Rezeptionsästhetik: Warning, 1975.
 69. Jung, C. Gustav. Über das Phänomen des Geistes in Kunst und Wissenschaft, Frankfurt/M., 1971.
 70. Jung, C. Gustav, Psychologie und Dichtung, 1930, Beutin 1972, s. 325–344.
 71. Jung, C. Gustav, Über die Beziehung der Analytischen Psychologie zum Literarischen Kunstwerk, 1920, Urban, 1973.
 72. Jung, C. Gustav, Über das Phänomen des Geistes in Kunst und Wissenschaft, Frankfurt/M., 1971.
 73. Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı, cilt 1, İstanbul, 1985 (6), s. 3–7.
 74. Kahlen, R., Hypertext, Berlin / Heidelberg, 1991
 75. Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, 4. baskı, Bern, 1956.
 76. Klein A., J. Vogt, Methoden der Literaturwissenschaft 1, Literaturgeschichte und Interpretation, Düsseldorf, 1971.
 77. Kloepfer, R., G. Janetzke–Dillner (Yay.), Erzählung und Erzählforschung, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1981.
 78. Koller, W., Einführung in die Übersetzungswissenschaft, 3. baskı, 1987, UTB.
 79. Köpcke, A. –Duttler/G. Metz, Ästhetische Theorie, Lexikon der philosophischen Werke, Stuttgart, 1988.
 80. Kristeva, J., Probleme der Text–Strukturierung, Tel Quel, 1971.
 81. Kristeva, J., Semiotiké, Paris, 1969.
 82. Kurdakul, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı, İstanbul, 1987.
 83. Lausberg, H., Elemente der Literarischen Rhetorik, Münih, 1963.
 84. Lesser, Simon O., Die Funktionen der Form. Strelka/Hinderer (Yay.) Moderne Amerikanische Literaturtheorie, Frankfurt/M.
 85. Levend, Agâh Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 1988.
 86. Lichtheim, George, Georg Lukás, Münih, 1971.
 87. Ludwig, H. W., EDV für Literaturwissen. Schafter, Tübingen, 1991
 88. Lutz, Bernd, Metzler Philosophen Lexikon, Stuttgart, Weimar, 1995.
 89. Martinez, Matias, Dialogizität, Intertextualität, Gedächtnis: Grundzüge der Literaturwissenschaft, dtv, 1996.
 90. Martini, F., Fragen der Literaturgeschichtsschreibung: Jahrbuch Internationale Germanistik 2, Hf.1 1970, s. 49.
 91. Mecklenburg, Norbert, Kriterien als Bedingungen der Möglichkeit von Literaturkritik, Schwencke, Olaf (Yay.): Kritik der Literaturkritik, Stuttgart–Berlin–Köln–Mainz 1973, s. 90–97.
 92. Michel, Georg, Einführung in die Methodik der Stilforschung, Berlin, 1968.
 93. Michel, Georg: Stilistik der Deutschen Gegenwartssprache, 1975.
 94. Moran, Berna, Feminist Eleştiri Kuramı: Gösteri 1991, s. 123.
 95. Morris, Weitz, Die Rolle der Theorie in der Ästhetik, W. Henckmann (ed.), Ästhetik, Darmstadt, 1956.
 96. Nadler I., Literaturgeschichte der Deutschen Stämme und Landschaften, Regensburg 1912, s. VI.
 97. Petronio Giuseppe, Geschichte der italienischen Literatur, 3. cilt, UTB, 1993.
 98. Pietzker, Carl, Literarische Form. Eine Durchlässige Grenze, Freiburger Literaturpsychologische Gespräche, 1990.
 99. Reiss, G., Materialien zur Ideologiegeschichte der Deutschen Literaturwissenschaft, 2. cilt, Tübingen, 1973.
 100. Reiss, Günter, Poetik, Tübingen, 1977.
 101. Richter, Matthias, Wirkungsästhetik, Grundzüge der Literaturwissenschaft, Münih, 1996.
 102. Riesel, Elise, Stilistik der dt. Sprache, Moskova, 2. baskı 1963.
 103. Riesel, Elise Stil und Gesellschaft, Akten des IV. IVG Kongresses 1970 in Princeton, Frankfurt/M., s. 357.
 104. Rusterholz, Peter, Hermeneutische Modelle, in: Grundzüge der Literaturwissenschaft, Münih, 1996.
 105. Rusterholz, Peter, Faktoren der Sinnkonstitution in Semiotischer Sicht, Zeichen, Text, Sinn, Göttingen.
 106. Rusterholz, Peter, Formen Textimmanenter Analyse, Grundzüge der Literaturwissenschaft, Münih, 1996.
 107. Sachs, The Creative Unconscious, Cambridge, 1951.
 108. Salm, Peter, Drei Richtungen der Literaturwissenschaft, Tübingen, 1970.
 109. Savile, Anthony, Beauty and Attachment, Eva Schaper (Yay.) Pleasure, Preference and Value, Cambridge.
 110. Scherer, W., Vorträge und Aufsätze zur Geschichte des Geistigen Lebens in Deutschland und Österreich, Berlin, 1874.
 111. Schmidt, Diskurs und Literatursystem, in: Fohrmann/Müller, s. 149.
 112. Schödlbauer, M., Ästhetische Erfahrung: Erkenntnis der Literatur, D. Harth, P. Gebhardt, Stuttgart, 1982, s. 34.
 113. Schöttker, P. Theorie der Literarischen Rezeption.
 114. Schramm, Godehard, Formalismus: Grundzüge der Literatuwissenschaft, Münih, 1973, s. 365.
 115. Schwab, A., et al, Historiche Edition und Computer.
 116. Schwencke, Olaf, Kritik der Literatur, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1973.
 117. Seibt, Gustav von, Literaturkritik: Grundzüge der Literaturwissenschaft, dtv, Münih, 1996, s. 623–624.
 118. Seidler, H., Allgemeine Stilistik, Göttingen, 1963.
 119. Sklovsky, Viktor, Kunst als Kunstgriff, Theorie der Prosa, Frankfurt am Main, 1966.
 120. Sowinski, Bernhard: Stilistik, Stuttgart, 1991.
 121. Spillner, B., Linguistik und Litaraturwissenschaftstilforschung, Rhetorik, Textlinguistik, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz.
 122. Staiger, E., Die Zeit als Einbildungskraft des Dichters, Zürih, 1953.
 123. Staiger, Emil, Die Kunst der Interpretation, Zürih, 1955.
 124. Staiger, Emil, Die Zeit als Einbildungskraft des Dichters, Zürih, 1939.
 125. Stanzerl, F. K., Roman Biçimleri, çev. Fatih Tepebaşı, Konya, 1997.
 126. Strauss, Claude Lévi, Struktuale Antropologie, Frankfurt/M., 1967.
 127. Szondi, Peter, Einführung in die Literarische Hermeneutik, Frankfurt am Main, 1975.
 128. Tanpınar, A. Hamdi, Yaşadığım Gibi, İstanbul, 1970.
 129. Thöming, J. C., Bildlichkeit, Grundzüge der Literaturwissenschaft, c. 1, Münih, 1973, s. 192.
 130. Türk Dil Kurumu, Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1980.
 131. Uspensky, Boris: Poetik der Komposition. Frankfurt/M., 1975.
 132. Valéry, Paul, Devres, Paris, 1957.
 133. Valéry, Paul, Essais sur la Poétique et la Poète, Paris, 1928.
 134. Valéry, Paul, Zur Theorie der Dichtkunst, [Şiir Sanatı Üzerine Konuşma], Frankfurt/M., 1987.
 135. Volker, Koltz, Geschlossene und Offene Form im Drama, Münih, 1975.
 136. Volpi, France, Julian, Nida, Rümelin, Lexikon der philosphischen Werke, Stuttgart, 1988.
 137. Walser, Martin, Wie und Wovon Handelt Literatur, Fankfurt am Main, 1973.
 138. Walzel, O. Enders Horst, Wege der Forschung, cilt 26, 1967.
 139. Wechsel, Kristen, Sozialgeschichtliche Zugänge, Grundzüge der Literaturwissenschaft, dtv, 1996.
 140. Wellek E.– A. Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, çev. A.Edip Uysal, Ankara, 1983.
 141. Wellek, René, Grundbegriffe der Literaturkritik, Stuttgart Berlin, Köln, 1963.
 142. Winko, Simone von, Diskursanalyse, Diskursgeschichte: Grundzüge der Literaturwissenschaft, dtv, Münih, 1996, s. 463.
 143. Wyatt, Frederick, Anwendung der Psychoanalyse auf die Literatur, “Theorien der Künstlerischen Produktivität”, Frankfurt/M., 1976.
 144. Zola, E., Türk Dili Yazın Akımları Özel Sayısı, çev. Fehmi Baldaş, 1981.

Sürekli güncellenen bölümlere kaynaklık eden diğer kaynakçalar için iletişim kurabilirsiniz.