Kubaşık Öğrenme Modeli KPSS

Kubaşık Öğrenme

Kubaşık öğrenme modeli, bilimsel yaklaşım ve demokratik tutumun baskın olduğu; öğretmenin, öğrencileri önce 2 ile 6 kişilik kümelere ayırdığı; bu ayırmada kümelerde her düzeyde öğrencinin görev almasını sağladığı; ayrıca kümeleri oluştururken, üzerinde çalışılacak sorun ya da konuya ilgi duyanları bir araya getirdiği öğrenme yaklaşımıdır.

Kubaşık Öğrenmede Aşamalı Sıra

Konuyu Saptama

Hedef davranışlarla ilgili konuları, öğretmen belirliyor ve kümelerin, ilgi duydukları konuları seçmelerini sağlıyor.

Kubaşık Planlama

Öğretmen ve öğrenciler, belirlenen konunun alt başlıklarını, hedeflerini, her öğrencinin görevini, özel olarak da öğrenme süreçlerini birlikte planlıyorlar.

Çalışmaya Başlama

Öğrenciler, plan üzerinde geniş bir çalışma yapıyor; okulda ve okul dışında, çevrede sorunla (konuyla) ilgili kaynakları bulup alıyor, okuyor; ilgili kişilerle görüşüyor. Öğretmen de onların çalışmalarını yakından izliyor ve istedikleri zaman onlara yardım ediyor.

Analiz Yapma ve Sentezleme

Öğrenciler elde ettikleri bilgileri önce analiz ediyor, değerlendiriyor; sonra konuyla ilgili ve gerekli olan bilgileri özümseyip birleştiriyor ve sınıfa sunmak üzere düzenliyorlar. Bu sürece bütün küme üyeleri etkin olarak katılıyorlar.

Bilgiyi Sınıfa Sunma

Öğrenciler, çalışmalarını öğretmenin denetiminde tek tek ya da birlikte bir plan çerçevesinde sınıfa sunuyorlar.

Değerlendirme

Çalışmaya katılan her öğrenci ve kümeyi öğretmen değerlendiriyor. Bu sıralama, küme ile araştırma yapma (Group Investigation)yaklaşımınca ileri sürülen Kubaşık çalışma yaklaşımının bir türüdür.

Kubaşık öğrenme yaklaşımı genelde 6 basamaktan oluşuyor. Bunlar;

  1. Hedefleri saptama;
  2. Kaynaklarla öğrenciye bilgi sunma;
  3. Bir konuda çalışacak öğrencilerden küçük bir küme oluşturma;
  4. Belirlenen konu üzerinde çalışması için kümeye belli bir zaman verme ve onların takım olarak çalışmalarına yardım etme;
  5. Sonuçları değerlendirme;
  6. Hem bireyin hem de kümenin erişisini kavramadır.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir