Mobil Fotoğrafçılık Nedir?

Mobil Fotoğrafçılık

Mobil fotoğrafçılık, kullanıcıya kendi görsel hikayelerini yaratma ve başkalarıyla rahatça paylaşma olanağı veren güncel bir uğraş alanıdır. Mobil fotoğraf pratiği, her ne kadar fotoğrafı çekilen kişilerin kişisel hak ve özgürlükleriyle ilgili, özellikle de özel hayatın gizliliği hususunda tartışmalara yol açsa da kişilerin kendi özel hayatlarını belgeleme ve istediği gibi yansıtma olanağı sağlaması bakımından özgürleştirici ve olumlu bir gelişmedir. Mobil fotoğrafçılık, tıpkı dijital fotoğrafın ilk ortaya çıktığı dönemde olduğu gibi profesyonel fotoğrafçılar tarafından eleştirilmesine ve küçük görülmesine rağmen günümüzün en önemli görsel üretim cihazıdır. Dijital fotoğrafın yaygınlaşması ve pek çok amatör fotoğrafçı tarafından da kullanılır olması fotoğrafı özgürleştirdiği gibi, mobil fotoğrafçılık da her an paylaşıma olanak sağlaması ve kullanım kolaylığı gibi birçok sebepten ötürü fotoğrafın demokratikleşmesine katkıda bulunmuştur.

Dijital fotoğrafın yükselişi, fotoğrafın doğasını tümden değiştirmiş, statik ve katı hâlden akışkan bir hâle dönüştürmüştür. Bugün fotoğraf çekmek, bir duruma şahit olmayı belgelemenin ve bir nevi kanıt oluşturmanın ötesinde, o anı deneyimlemek ve paylaşmak üzerinedir. Bireysel deneyimlerin toplumsal tarihten daha fazla düşünülür ve öne çıkan bir olgu olması, bireylerin kendi tarihlerini oluşturma arzusuyla birleşmiş ve dijital fotoğraf bu arzuyu gerçekleştirmekte vazgeçilmez bir araca dönüşmüştür. Dijital fotoğrafçılığın analog fotoğrafın yerini alması, hem kolaylığı ve hızı hem de ulaşılabilir ve görece ucuz olması sebebiyle kaçınılmaz olmuştur. Anı yaşamayı ve biricik anı yakalayıp, anında paylaşmayı mümkün kılan mobil cihazların, görece daha büyük ve daha az fonksiyona sahip kompakt dijital fotoğraf makinelerinin yerini alması da öngörülebilir bir durumdur. Günlük hayatta cep telefonları haberleşmek için kullanılan zaruri bir aygıttır ve en az cüzdan kadar hayatidir. Bu küçük ekran tüm dünyayla bağlantı kurabildiğimiz, başımıza gelebilecek aksilik ve felaketlerden çıkış kapımız, sağ elimiz, sekreterimiz ve pek tabi nasıl ve nerede olduğumuzu, ne hissettiğimizi ve ne düşündüğümüzü sosyal medya sayesinde kayıt altına alıp, tüm dünya ile aynı anda paylaşabildiğimiz görsel günlüğümüzdür. Daha da önemlisi, arkasında bulunan küçük bir lens yardımıyla çekilen tüm bu görüntüler hala “yaşadığımızı” ve deneyimlediğimizi ispatladığımız bir “kendi kendini tatmin” aracıdır.

Mobil fotoğrafların kimi zaman kullanılan aracın doğası gereği (mobil telefonların her an her yerde fotoğraf paylaşımına olanak tanıması) kimi zaman da Instagram ve Hipstamatic gibi fotoğraf çekiminde beraberinde kullanılan aplikasyonların etkisiyle içerik ve estetik bakımından geleneksel fotoğraflardan bazı noktalarda ayrıştığı düşünülebilir. Bu yeni estetik arayışlar ve içerik farklılıklar geleneksel fotoğrafçılığın yapısını değiştirmekte ve fotoğraf kültürüne ve estetiğine yenilikler getirmektedir. Fotoğraf çekmek artık bir hobiden çok, gündelik hayatın parçası olmuştur. Her an imgelerle yaşanılan deneyimler sayesinde, sadece fotoğrafı çeken değil, fotoğrafa bakan ve inceleyen göz de sürekli değişim halindedir. Bununla beraber Instagram fotoğrafları da özünde fotoğrafın temelde taşıdığı nitelikleri taşımaktadır. Instagram’da paylaşılan mobil fotoğraflarda, fotoğraf tarihinde ve görsel sanatlarda uzun süredir devinimini sürdüren postmodernitenin yansımalarını görmek mümkündür. Her gün paylaşılan bu imgeler, fotoğraf sanatındaki yeni estetik arayışlarla da paralel bir değişim göstermektedir. Instagram kullanımını ilginç kılan, postmodern bireyin kişiliğinin oluşumuna ve hayat algısına dair ipuçları taşıması ve devamlı değişim halindeki toplumun ihtiyaçları ve arzuları konusunda verimli bir tartışma platformu yaratmasıdır.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir