Osmanlı Çapkınları, Eski Çapkınlar

Osmanlı çapkınları, eski çapkınlar

Osmanlı zamanında çapkınlık, eşya ve işaret ile flörtleşen eski çapkınların anlamlı göndermeleri.

Osmanlı’da kadınlarla erkekler arasındaki flört oyunları farklı şekillerde yaşanmış; sözün ve yazının yerini, gençlerin birtakım eşyayı kullanış biçimleriyle, anlamlı tavırları almıştır.

Şemsiye: Kapalı bir şemsiyeye dayanan kız, uzun zamandır verem illetine tutuldum, senin için ölüyorum, demek ister.

Şemsiyesine dayanub sol ayağının üzerine mâil ve çaprast vâri durursa, bir kat daha dostluğa alamettir.

Erkekle kadın birlikte -konuşmadan- gezerlerken, kadın şemsiyesini soldan sağa doğru çevirirse haydi gidelim demektir. Veya elin işaretine göre sağdan sola şemsiyesini aşağı indirirse, bir miktar daha oturalım demektir. Eğer kadın erkeği görüp de şemsiyesini açıp kaparsa gece gel demektir. Eğer açub da kaldırırsa yarın akşam gel demektir. Eğer erkek kadına yaklaşmadan, bulunduğu tarafa şemsiyesini eğerse lüzumun yok demektir.

Eğer kız şemsiyesini mütemadiyen elinde tutup da bazı kere iki tarafa sallarsa, cemalimi layıkı ile gör de cevap ver demektir.

Tesbih: Erkek veyahut kadın tesbih çevirse, seni parmağa takmak kısmet olsun, demektir.

Eğer tesbihi koparır gibi bir harekette bulunursa, sabır ve tahammülüm kalmadı, demektir.

Eğer tesbihi ileriden geriye doğru sallarsa, kalınız yahud ileriye geçiniz, demektir. Tesbihi hem ileriye ve hem geriye sallarsa, takip olunur.

El: Erkek uzaktan işaret ederken başka birinin gördüğünü hisseden kız, yüzünü silerek, ‘Dikkat! Görüyorlar..’ demeğe getirir.

Eğer uzaktan erkek ve kız birdiğeri ile işaret ederken bunlardan biri ellerini kalçasına koyarsa, bana oyun ediyorsun, demektir.

Eğer işaret parmağını yanyana getirirse, ne vakit lütfedeceksin, yahut ne vakit birleşeceğiz demektir.

Kız yahut erkek parmaklarını kenetler ise, ne zaman sarmaş dolaş olacağız, demektir

Mendil: Erkek veya kadın mendil ile gözünü siler ise, yanımdaki çaktı, demektir. Erkek mendilini elinde tutup çok sıkarsa, kız ne duruyorsun, demektir. Erkek yahut kadın mendili ile ayağının üstünü silerse, biraz bekle, demektir. Mendili çarparsa, birlikte gidelim, demektir. Bir erkek ayağını kadına karşı uzatarak, ayaklarının tozunu silecek olursa, onuruma dokundu demektir. Bu hali kadın yaparsa yoruldum, gece dinleniriz demektir. Ve sonradan da mendilini uzatacak olursa, kabul olundu mu manasınadır. Ve erkek de mendilini koklarsa, kabul ettim demektir.

Göz: Erkek veyahut kadın birinci defa gördüğü vakit hangisi işaret ederse muhatabından hoşlandığını bildirir. Sağ gözü ile işaret ederse, can gönülden gözüne girdiğini bildirmiş olur.

Eğer kız olursa, kurnazlıkla gözünü süzerse, mutlak vuvafakat demektir.

Kadın yahut erkek iki gözünü hafifçe kapayıp başını da yukarıdan aşağıya hafifçe eğerse, sevildiğimi anladım demektir.

Kaşlarını çatarak ima ederse, kabil değil olmaz demektir. Yekdiğerinin gözlerinin bebeği aynı zamanda sağa sola çevirerek ne tarafa bakacak olursa, haydi ol tarafa, demektir. Eğer gözlerini ziyadece açacak olursa, behey hain, demektir.

Peçe: Eğer kız peçesini düzeltirse selam vermek demektir.

Eğer kadın peçesini kapayıp tekrar açarsa, yatsıdan sonra gel, demektir.

Bir kadın bir erkeği görür görmez peçesini kapayıp açarsa, evvelce sevmiyordum, sonradan, muhabbetimi celb ettin, demektir.

Eğer kadın peçesini indirip alt tarafını eliyle tutarsa ve açık da olur ise, gerdanımın letafetine bak, demektir.

Fes: Erkek fesini tutup birkaç defa başına koyup çıkarırsa, sıkıntı veriyorsun, bu kadar naz yeter of, demektir.

Eğer fesini veyahut kakülünü düzeltir ise, selam vermek demektir.

Eğer büsbütün çıkarırsa, yanıp tutuşuyorum, demektir.

İskemle: Bir kadı iskemleye oturup da bacağını bacağının üzerine atarsa, seni eve alırım demektir ve hastalığım yoktur manasına gelir. Bunu erkek yaparsa, canım sıkılıyor, demektir.

Seyir halinde bir kız iskemleye oturur, lakin oturduktan sonra erkeği görünce o tarafa arkasını çevirirse, hastalığım yok, demektir.

Erkek iskemlede oturur da ellerini kenetleyip başparmağını döndürür ise, artık lütfetmeyecek misin, demektir.

Otururken yanına bir iskemle daha alırsa ve kızın da yüzüne bakarsa, beraber oturalım, demektir.

Baş: Erkek veya kadın başını ağırca eğüp kaldırırsa, selam vermek, eğer başını sallarsa istemiyorum, demektir.

İç çekme ve tükürme: Erkek veya kadın birbirlerine bakarlarken her hangisi derin derin nefes alırsa, hiç aklımdan çıkmıyorsun, demektir. dudağını ısırırsa, senin için yanıyorum, birbirlerine bakarlarken yere tükürürlerse, çok çirkinsin, demektir.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir