Osmanlıda Darü’ler

osmanli-daru

Osmanlıda Darü’ler: Darül Aceze, Darül Bedayi, Darül Elhan, Darül Eytam, Darül Fünun, Darül Hadis, Darül Harp, Darül İslam, Darül Muallimin, Darüş Şafaka. Özellikle KPSS, YGS gibi sınavlarda sıkça sorulan bu kavramların kısa tanımları.

DARÜ’L ACEZE

Düşkün ve kimsesizleri barındıran hayır kurumu. İstanbul’da bu adı taşıyan binanın temeli 1897 yılında Sultan İkinci Abdülhamid Han döneminde atıldı. Halen faaliyettedir.

DARÜ’L-BEDAYİ

Güzel sanatlar okulu. İstanbul’da 1913 yılında kurulan bu okulda tiyatro eğitimi veriliyordu.

DARÜ’L ELHAN

Müzik okulu. 1917’de açıldı. 1926’da adı Belediye Konservatuarı oldu.

DARÜ’L EYTAM

Yetim çocukların barınması için oluşturulan bakımevi. Türlü nedenlerle anne babalarını yitiren bakılmaya muhtaç ya da yoksul çocukların korunmaları ve eğitilmeleri için açılan kurum. Darü’l Eytam ile ilgili ayrıntılı bilgi.

DARÜ’L-FÜNUN

Yüksek ilimlerin öğrenildiği yer anlamındadır.Bu günkü üniversite karşılığıdır. Kurulmasına, 1846’da karar verildi, 1865’te inşası tamamlandı, 1898’de eğitime açıldı.

DARÜ’L HADİS

İstanbul’da Süleymaniye Medreseleri içinde, en yüksek derecede ilim öğretilen kurum. Kanuni Sultan Süleyman döneminde açıldı.

DARÜ’L HARP

İslam hukukuna göre yöneticisi Müslüman olmayan ülke veya ülkeler. İslam ülkeleri yöneticileri, bu ülkeleri yönetimleri altına almayı görev olarak kabul ederlerdi.

DARÜ’L İSLAM

Hükümdarı ve halkı Müslüman olan ülke.

DARÜ’L MUALLİMİN

Erkek öğretmen okulu. Kız öğrencilerin okuduğu öğretmen okulu Darü’l Muallimat idi.

DARÜ’Ş ŞAFAKA

Babasız ve fakir çocukların barınması ve eğitimi için 28 Haziran 1873 tarihinde, Yusuf Ziya Paşa’nın teşvik ve öncülüğünde, Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve diğer Osmanlı devlet adamlarının destekleriyle kurulmuştur. Başlangıçtaki adı:  Cemiyyet-i Tedrisiyye-i İslamiyye Derne­ği idi. 1873’te, amacını gerçekleştirmek için yatılı bir okul açtı. 1955 yılında İngilizce öğretime geçilen lisede, 1969 yılında karma eğitim başlamış­tır. 1971-1972 eğitim-öğretim yılında ihti­yaçları karşılayamayan eski binadan okulun bahçesinde inşa edilen yeni binaya geçilmiş ve eski bina, müze olarak kullanılmaya baş­lanmıştır. Halen Maslak’ta 1985 yılında inşa edilen üçüncü binasında faaliyet gösteren, yetim ve fakir çocukların kabul edildiği bu okulun ihtiyaçları, hayırsever vatandaşların yardımları ile karşılanmakta; öğrencilerin ders araçları ve giyim eşyaları da okul tarafından sağlanmaktadır. Bu eği­tim yuvasında çok sayıda ilim adamı, idare­ci, asker ve sanatkar yetişmiştir.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir