Verimli Ders Çalışma İlkeleri

Verimli Ders Çalışma

Verimli ders çalışma, öğrenilecek konunun öğreniliş nedenini öğrenme; planlı çalışma; çalışma zamanını iyi ayarlama; uygun bir çalışma yeri belirleme; dikkati çalışma konusu üzerinde yoğunlaştırma; uzun konularda bütün-parça-bütün yöntemini kullanma; yeterli okuma hızına ulaşma; iyi ödev hazırlama, sınavlarda başarılı olma yollarını kavrama ile gerçekleştirilen çalışma türüdür.

Verimli Çalışıp Çalışmadığını Anlamak İsteyen Herkesin Kendisine Soracağı Sorular

Bu sorulara verilen yanıtlar, verimli ders çalışma, başarıya ulaşma kıstaslarınızı belirleme açısından kilit öneme sahiptir.

Çalışmaya başlamadan önce, söz konusu çalışma ile hangi amaca ulaşacağımı belirliyor muyum?

Günlük, haftalık, aylık, yıllık çalışma planları yapıyor muyum?

Her konuya yeterli zamanı ayırıyor muyum?

Çalışmaya ayırdığım zamanı dikkat dağıtıcı etkenlerle kesintiye uğratmadan kullanıyor muyum?

Düşünce yazılarını ve roman, öykü, gezi yazısı, şiir gibi yaşantıya dayanan yapıtları okumaya, sinemaya gitmeye, gezmeye, arkadaşlarla görüşme, spor yapma gibi uğraşlara gereğinden fazla zaman ayırmamayı başarıyor muyum?

Çalışmak için uygun bir yer ayarlıyor muyum?

Çalışma sırasında yararlanacağım temel ve yardımcı kaynakları; kâğıt, kalem, silgi, cetvel, pergel gibi araç gereçleri elimin altında bulunduruyor muyum?

Bir konuyu okurken ya da anlatılanı dinlerken dikkatimi kesintisiz sürdürüyor muyum?

Çalışırken ya da dinlerken hayal kurmaktan uzak durabiliyor muyum?

Zaman yitirmeden çalışmaya karar verebiliyor ve ısınma zamanına gerek duymadan çalışmaya başlayabiliyor muyum?

Verimli çalışamayacak kadar yorgun, ilgisiz ve uykulu olduğum zamanlar, çalışmayı, dinlendikten ve uyuduktan sonra sürdürmek üzere erteliyor muyum?

Bir okuma parçasını, bir konuyu ya da problemi ilk okuyuşta anlıyor muyum?

Okuduğum bir yazının ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini bulup çıkarabiliyor muyum?

Bir konuyu okurken konunun her noktasını anlayarak ilerliyor muyum?

Uzunca bir konuya çalışırken bütün-parça-bütün yöntemini başarıyla kullanıyor muyum?

Çalışırken inceleme, sorular oluşturma, anımsama, özetleme ve yineleme aşamalarının gereklerine uygun bir çaba gösteriyor muyum? a) Okuduğum kitabın ya da yazının ya ana çizgilerini belirliyor (planını çıkarıyor) ya da ana çizgilerini birer soruya dönüştürüyor muyum? b) Okuduğum kitabın ya da yazının özetini çıkarıyor muyum ya da bunun yerine ana çizgilerini ara çizgilerle zenginleştiriyor muyum? c) Bu çalışmalardan sonra onları bir kez de baştan sona yineliyor muyum?

Her kitabı, yazıyı eleştirel bir gözle okuyor; okuduklarıma ilişkin duygu, düşünce ve değerlendirmelerimi söze ya da yazıya döküyor muyum?

Dinlerken not alıyor muyum?

Notlarımı, özetlerimi ve değerlendirmelerimi bir dosyada koruyor muyum?

Dudaklarımı ve dilimi kıpırdatmadan (sessiz) okumayı başarıyor muyum?

Sözcükleri teker teker ve yavaş, geriye döne döne okumamayı başarıyor; kavrama uzaklığımı gittikçe genişletiyor ve okuma hızımı artırıyor muyum?

Okuma hızımı, okuduğum yazının türüne göre ayarlıyor muyum?

Sözcük dağarcığımı zenginleştirmenin gereklerini yerine getiriyor muyum?

Ödevlerimi hazırlamaya yetecek zamanı ayırıyor muyum?

Ödevlerimi, uymam gereken kurallara göre ve özenle hazırlıyor muyum?

Sınavlara, gerekli yinelemeleri yaparak hazırlanıyor muyum?

Büyük sınavlardan önceki günü dinlenmeye ayırıyor ve yatmadan önce sınav için gerekli araç gereçleri hazırlıyor muyum?

Sınav günü özgüvenimi sarsacak, gereksiz kaygı yaratacak durumlardan uzak duruyor muyum?

Sınav saatinin ilk birkaç dakikasını, sınav sorularını anlamaya; son dakikalarını da yazdıklarımı gözden geçirmeye ayırdıktan sonra kalan zamanımı sorulara paylaştırarak kullanıyor muyum?

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

“Verimli Ders Çalışma İlkeleri” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir